Objavljeno drugo javno povabilo za javna dela

Prednost bodo imeli dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Objavljeno
27. januar 2016 16.05
STA, Ba. Pa.
STA, Ba. Pa.
Ljubljana − Zavod RS za zaposlovanje je danes objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za letos, tokrat v višini 11,4 milijona evrov. V izbrane programe javnih del se bo lahko vključilo 2200 dolgotrajno brezposelnih oseb, vabilo pa je odprto do 1. februarja oziroma do porabe sredstev, a najdlje do 7. oktobra.

Prednost bodo imeli dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Izobrazbena raven ne bo pogoj za vključitev oseb v programe javnih del, ki bodo izbrani na drugem javnem povabilu.

Prvo javno povabilo za izbor javnih del je zavod za zaposlovanje objavil sredi lanskega decembra, takrat v vrednosti 21,5 milijona evrov.

Za izvajanje javnih del v letu 2016 v okviru obeh javnih povabil bo tako skupno na voljo skoraj 33 milijonov evrov sredstev za vključitev 6000 dolgotrajno brezposelnih oseb.