Mentorstvo potrjuje strokovnost zaposlenega

Pozitivni učinki mentorstva: večja produktivnost, vzdrževanje motivacije, boljša komunikacija in vzdušje v podjetju.

tor, 02.02.2016, 09:00
»Mentorstvo bo v prihodnje izjemnega pomena za vzpostavitev sistema nasledstev, kariernega razvoja zaposlenih in razvoja ključnega kadra.«

Vprašanje specifičnih znanj postaja vse bolj pereče. Ker je bilo ustrezno formalno izobraževanje okrnjeno ali celo ukinjeno, so v nevarnosti celotne panoge, zato marsikje uvajajo sistem mentorstva, v okviru katerega starejši delavci izobražujejo mlajše.

Podobno velja za tovarno Paloma. Izobraževanje za poklic papirništva in papirne tehnologije – ob matični šoli v Ljubljani je en oddelek deloval tudi v Sladkem Vrhu – je bil ukinjen že pred dvema desetletjema, zato je edini način, da se znanje prenaša iz generacije v generacijo, prav mentorstvo.

Z njim so v Palomi začeli pred dobrim letom, kar je bil tudi skrajni rok, saj se bo v prihodnjih letih kar tretjina zaposlenih upokojila, s tem pa bi bili za vedno izgubljeni izkušnje in znanje posameznikov, ki so v tej tovarni zaposleni že vse življenje.

Po besedah Suzane Kranjc, ki vodi projekt, je namreč povprečna starost zaposlenih v Palomi skoraj petdeset let, torej z izvedbo tega programa niso mogli več čakati, starejši člani kolektiva pa imajo edini v Sloveniji znanje za upravljanje papirnih strojev in ostale infrastrukture v papirni industriji. Zadeva je bila še toliko bolj nujna, ker v zadnjih letih naložb v novo tehnologijo ni bilo veliko, kar pomeni da proizvodnja še ni povsem avtomatizirana in so torej specifična znanja še kako pomembna.

Do znanja, ki ga ni v knjigah

Začeli so identificirati in izobraževati mentorje – sistem bodo uvedli na vseh področjih dela in vseh ravneh poslovanja. Odziv je bil po besedah Kranjčeve zelo dober, starejši delavci, ki za to ne dobijo nobenega dodatka k plači, mentorstvo dojemajo kot privilegij ter kot potrdilo o njihovem znanju in usposobljenosti.

Mentorja sta tudi Fredi Šrok in Jože Breg. Kot pravi Šrok, ki je zaposlen na področju logistike in nabave, ima za seboj že skoraj 30-letne delovne izkušnje. V preteklosti je že bil mentor dijakom in študentom različnih srednjih, višjih in visokih strokovnih šol, ki so v Palomi opravljali prakso, zato mu tovrstno prenašanje znanja mlajšim sodelavcem, ki ga ni mogoče najti v nobenih knjigah, ni tuje in ga opravlja z največjim zadovoljstvom.

»Nalogo mentorstva, ki mi je bila zaupana, sem sprejel kot odgovorno in pomembno. Pravilno in strokovno uvajanje delavcev v novo delovno okolje se mi zdi zelo pomembno. S svojim pristopom delavcem poskušam približati tudi naše vrednote, spoštovanje, odgovornost, zanesljivost in jim sporočam, da je za uspeh podjetja odgovoren vsak posameznik,« pa poudarja Breg.

V prihodnosti bo mentorstvo v Palomi po besedah Kranjčeve imelo številne pozitivne učinke. Ob upravljanju znanj mentorstvo izboljšuje produktivnost, ohranja intelektualni kapital v podjetju, vzdržuje motivacijo med zaposlenimi, izboljšuje komunikacijo, razumevanje in vzdušje v podjetju, omogoča hitrejše prilagajanje podjetja na spremembe in je nenazadnje tudi stroškovno učinkovito.

V Palomi so model mentorstva izvedli s pomočjo Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma. Oblikovali so pilotno skupino mentorjev z različnih področij dela, proizvodnje papirja, proizvodnje papirnih izdelkov, logistike in vzdrževanja.

Prijavi sovražni govor