Glasovanje le še formalnost

Koncesijska razmerja bo nadomestilo gospodarjenje z državnimi gozdovi v novi družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o..

čet, 28.01.2016, 21:30

Ljubljana – Predlog zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi in z njim ustanovitev novega državnega podjetja, ki bo gospodarilo s petino vseh slovenskih gozdov, je prestal drugo obravnavo v državnem zboru. S sprejetjem nekaj dopolnil in umirjanju žoge v koaliciji po različnih pogledih na upravljanje, bo torkovo glasovanje le še formalnost.

V triurni obravnavi se je večina poslancev načelno strinjala z novo ureditvijo gospodarjenja z gozdovi, za katere se konec junija letos iztečejo dvajsetletne koncesijske pogodbe. V razpravi so skoraj vsi spet poudarjali, da dosedanji koncesijski način iz različnih razlogov ni bil dober, da je država za svoje gozdove dobila premalo iz koncesijskih dajatev in tudi da je bilo na domačem trgu za potrebe predelovalne industrije premalo kakovostnega lesa iz teh gozdov.

Koncesijska razmerja bo po predlagani zakonski rešitvi nadomestilo gospodarjenje z državnimi gozdovi v novi družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., nad katero bo bedela vlada, ne pa državni holding (SDH). Glavna dejavnost nove družbe bo razpolaganje z državnimi gozdovi in njihovo upravljanje ter pridobivanje gozdov, lahko pa bo organizirala tudi center za zbiranje oziroma predelavo lesa.

Iz opozicijskih vrst so tudi tokrat opozarjali, da bi država morala poskrbeti za boljše gospodarjenje z vsemi gozdovi, torej bi bilo umneje pripraviti oziroma popraviti ustrezen krovni zakon. Zvonko Lah (SDS) je opozarjal, da je bilo v državnih gozdovih, »čeprav je država malo dobila od tega, posekanega skoraj toliko, kot je priraslo, v zasebnih pa le polovica ali še manj«. V NSi so pripravili predlog dopolnila, po katerem bi iz zakona črtali določilo, da bo novo državno podjetje lahko ustanavljalo nove lastne obrate za predelavo lesa, saj bo to po njihovem mnenju pomenilo nelojalno konkurenco sedanjim, ki imajo zadostne predelovalne zmogljivosti. Pa večine z njim niso prepričali.

Vložek in poroštvo države

Država bo novo podjetje ustanovila s kapitalskim vložkom ter stvarnim vložkom v obliki podjetja Snežnik. Za izvajanje svojih nalog bo lahko najemalo posojila s poroštvom države, za kar bo potrebno soglasje DZ. V opoziciji so državnim jamstvom nasprotovali, ker bi to lahko bila nedovoljena državna pomoč, a so ostala zapisana v predlogu zakona.

Nadzorni svet Slovenskih državnih gozdov bo imel osem članov, od katerih bodo trije zastopali interese delavcev, enega pa bo predlagala vsakokratna opozicija v DZ. To daje po besedah Janka Vebra (SD) jasno vedeti, da ne gre za projekt ene stranke ali samo enega ministra.

Prijavi sovražni govor