Obračun z letom dobrih pridelkov in izjemno nizkih cen

Za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije tudi v volilnem letu veliko strokovnih in delovnih izzivov.
Objavljeno
05. januar 2016 17.29
Marjeta Šoštarič
Marjeta Šoštarič

Ljubljana - Leto 2015 je bilo leto dobrih pridelkov in izredno nizkih cen, v gozdarstvu pa so se nadaljevale težave s podlubniki, ki so naredili večjo škodo kot pred tem žledolom, je razmere, s katerimi so se spopadali člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) povzel njen predsednik Cvetko Zupančič.

Če je bilo preteklo leto relativno ugodno za rastlinsko pridelavo, je bilo zelo slabo za živinorejo, v »plusu« je bilo le sadjarstvo. Na slabšanje razmer v kmetijstvu zaradi zelo velikega padca odkupnih cen kmetijskih pridelkov zaradi ruskega embarga na uvoz hrane iz EU in tudi ukinitve mlečnih kvot so tako kot v drugih evropskih državah naši kmetje opozorili na jesenskih zborovanjih v več mestih po Sloveniji.

S shodom »za pošteno in pravično plačilo« v razmerah, ko so se dogajale tudi zlorabe krize s presežki pridelkov na evropskem trgu, so slovenski kmetje izpostavljali, da zaradi različnih omejitvenih dejavnikov ne morejo biti konkurenčni nizozemskim, nemškim ali francoskim, denimo, in da so zaradi nastalih razmer v velikih težavah.

Za njihovo premagovanje nadaljujejo z ustreznimi aktivnostmi tako na ministrstvu kot tudi pri trgovcih, je ob inventuri zborničnega delovanja v preteklem letu poudaril Zupančič in dodal, da so razmere pri odkupnih cenah naposled le umirile in da se je cena mleka ustavila pri 27 centih za liter.

Uspeli ukiniti obvezno računovodstvo

Sicer pa je bila KGZS lani aktivna tudi na drugih področjih. Kot velik problem se je izkazalo obvezno vodenje knjigovodstva, zato so s pomočjo podpisov volivcev vložili predlog novele zakona o dohodnini. Ker je svoj predlog pripravila tudi vlada, je na koncu nastal »nekakšen hibridni zakon«, ki je vključeval bistveno zahtevo KGZS - ukinitev obveznega računovodstva. To je bil, kot pravi predsednik KGZS, velik uspeh zbornice in v zadovoljstvo kmetov.

Manj uspešni so bili pri predlogu sprememb zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Predlagali so namreč, da bi bili v svetu sklada trije predstavniki uporabnikov, ki bi jih vlada imenovala na predlog KGZS, vendar so jih v državnem zboru (DZ) na matičnem odboru zavrnili že pri obravnavi tega predloga, zato zdaj čakajo na razplet postopka ustavne presoje poslovnika DZ. Po njihovem je sporno, da DZ ne odloča o predlogu zakona, če ga prej zavrne odbor DZ, kar naj bi bilo po besedah Polone Sladič, vodje sektorja za pravne zadeve na KGZS, v nasprotju z ustavo, ki določa, da morajo o predlogu zakona odločati poslanci DZ in ne samo odbor.

Pravna služba zbornice tudi sicer koristen servis za člane. Lani je po predstavljenih podatkih opravila zanje okrog 1300 pravnih svetovanj, med njimi več kot tisoč osebnih svetovanj, pripravila več kot sto pritožb, več kot 80 tožb na upravno in okrajno sodišče ter pripravila 25 pripomb na zakone ali podzakonske akte.

Po besedah Antona Jagodica, vodje sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo (pod tega sodi tudi delo kmetijsko svetovalne službe), je KGZS v okviru javnih služb kmetijskega svetovanja in strokovnih nalog v živinoreji uspela uresničiti zadane cilje.

Več podpore mladim prevzemnikom kmetij

Med drugim so bili uspešni pri vnosu zbirnih vlog za več kot 57.000 kmetov (99,5 odstotka vseh vlog je bilo vnošenih s pomočjo svetovalne službe), opravili so več kot 200.000 osebnih svetovanj in 2000 predavanj oziroma tečajev, izvedli 82 rednih usposabljanj za 5719 udeležencev, ki so vključeni v program kmetijsko okoljskega programa (KOPOP), izdali 386 certifikatov za nacionalno poklicno kvalifikacijo ter izdelali 12.200 gnojilnih načrtov. Letos jih čaka večja menjava generacij, zato bodo namenili izdatnejšo pozornost mladim prevzemnikom kmetij, za katere, kot poudarja Jagodic, pripravljajo tudi posebne programe.

Letos si bodo na zbornici med drugim prizadevali za osveščanje potrošnikov o slovenski hrani, poenostavitve administrativnih postopkov, izpostavljajo potrebo po projektnem organiziranju s ciljem reševanja težav kmetov, denimo pri spremljanju odkupnih cen, prepoznavanju nepoštenih poslovnih praks ipd..

Pozorni bodo, pravijo, na dogajanje na globalnih trgih in napovedujejo aktivno vključievanjev dogajanje na zakonodajnem področju (spreminjanje zakonov o kmetijstvu, o gozdovih, o živinoreji), pri reševanje problematike zveri in divjadi, širjenju gozdarske sheme PEFC, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti in dejavnosti socialnega podjetništva na kmetijah in podeželju, izvajanju sprememb programa razvoja podeželja. Čakajo jih tudi volitve v organe KGZS, te bodo predvidoma konec maja (sedanjemu vodstvu poteče mandat 1. julija).