Gospodarski izzivi, 28. junij

Parlamentarni odbor za finance bo znova razpravljal o poroštvu za TEŠ 6, KGZS pa bo danes dobila novo vodstvo.
Objavljeno
27. junij 2012 19.20
Borut Tavčar, Marjeta Šoštarič, gospodarstvo
Borut Tavčar, Marjeta Šoštarič, gospodarstvo

Ljubljana − Poslanci v odboru za finance bodo slišali nova pojasnila predstavnikov Termoelektrarne Šoštanj, Holdinga Slovenske elektrarne in tudi Alstoma, zakaj je zakon o poroštvu za 440 milijonov evrov posojila Evropske investicijske banke nujno potrditi. Nasprotniki projekta, med katerimi je precej nevladnih organizacij, pa bodo pojasnjevali, zakaj tega nikakor ni dobro narediti. Odločitev odbora je tako lahko usodna za projekt TEŠ 6.

Kmetijsko-gozdarska zbornica (KGZS) pa bo po nedavno izpeljanih volitvah v svoje organe − volili so člane sveta zbornice in člane svetov območnih enot − danes dobila novo vodstvo. Na konstitutivni seji novoizvoljenega sveta KGZS bodo volili predsednika in dva podpredsednika zbornice, člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsedstvo stalne arbitraže zbornice. Za predsednika KGZS se poteguje dosedanji predsednik Ciril Smrkolj, njegov protikandidat pa je Cveto Zupančič, predsednik odbora za kmetijstvo v državnem svetu.