Odvetniki se dvigajo po davčni lestvici

Manj je zavezancev, ki dohodninske napovedi sploh ne oddajo.  DU je v prvem polletju pri odvetnikih opravila 41 nadzorov.
Objavljeno
13. julij 2012 22.08
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Odvetniška zbornica še ne pozna podrobnosti o davčnih pregledih pri 41 članih, ki ga je opravila Durs. Ta med drugim ugotavlja, da si odvetniki včasih »vzamejo« preveč olajšav, ki jim ne pripadajo. Tudi zato so jim odmerili nekaj dodatnih obveznosti.

»Poročila davčne uprave odvetniška zbornica doslej ni prejela. Ko ga bomo prejeli in proučili, se bomo do tega lahko opredeljevali. Vsekakor pa pričakujemo, da je bilo pri davčnih pregledih zagotovljeno varovanje načela zaupnosti razmerja med odvetnikom in stranko,« pravi predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek.

Davčna uprava je letos od 1. januarja do 30. junija pri odvetnikih opravila 41 davčnih nadzorov in v 30 oziroma pri 73,17 odstotka ugotovila 436.875,43 evra dodatnih davčnih obveznosti. Po pojasnilih davčne uprave so dodatne obveznosti posledica nepravilnosti pri izkazovanju prihodkov, odhodkov, uveljavljanju olajšav in nepravilnosti pri obračunavanju davka na dodano vrednost (DDV).

»Nepravilnosti pri izkazovanju prihodkov so posledica stališča odvetnikov, da je razmerje med odvetnikom in stranko mandatno razmerje, delo je končano, ko odvetnik v celoti izpolni mandat, takrat naj bi nastopila obveznost izdati račun in izkazati prihodke,« v davčni upravi podrobneje poročajo o napakah, ki so jih inšpektorji opazili pri izkazovanju prihodkov odvetnikov.

Nepravilnosti pri izkazovanju odhodkov so po podatkih davčne uprave »posledica uveljavljanja odhodkov na podlagi neverodostojnih knjigovodskih listin, uveljavljanja odhodkov, ki imajo značaj privatnosti, in nepriznavanja rezervacij, ki so bile oblikovane v nasprotju z zakonskimi določili«.

»Nepravilnosti pri obračunavanju DDV so posledica neobračunavanja davka od nedokončanih odvetniških storitev, za katere računi niso bili izdani. Ker so bili izpolnjeni pogoji za izkazovanje davčne obveznosti, je bil v nadzorih opravljen obračun DDV. Prav tako so bile ugotovljene nepravilnosti v primerih, ko je zavezanec obračunaval DDV na podlagi plačane realizacije,« je še mogoče izvedeti o pregledih pri odvetnikih.

Po podatkih odvetniške zbornice je v imenik odvetnikov vpisanih 1426 odvetnic in odvetnikov. Po podatkih davčne uprave je v register zavezancev vpisanih 1199 fizičnih oseb z dejavnostjo odvetništva in 182 pravnih oseb. Davčno upravo so posebno zanimale še dohodninske obveznosti fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostjo odvetništva. Ugotavljajo, da je v primerjavi z letom 2009, ko so se začeli pripravljati na poglobljene preglede pri tej skupini zavezancev, zdaj manj odvetnikov, ki dohodninske napovedi sploh ne oddajo.