Pravniki imajo o izvršnici veliko pomislekov, vlada ne

Novo orodje upnika proti dolžniku: MF napoveduje, da bo izvršnica pospešila plačila, v BS ne verjamejo.

sre, 04.07.2012, 09:00
Izkušnje le na Hrvaškem

Ministrstvo za finance se v predlogu zakona sklicuje le na hrvaško prakso. Tudi pravniki, ki so se že poglobili v izvršnico, ugotavljajo, da primerljiv instrument od evropskih držav uporablja le Hrvaška, kjer poznajo zadolžnico, hrvaško zadužnico. Uporabljajo jo tudi za posameznike, tega pa predlog ministrstva za finance ne omogoča.

Ljubljana – Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih naj državni zbor obravnava po nujnem postopku, predlaga vlada. Ministrstvo za finance je po javni obravnavi, ki se je iztekla 17. junija, med drugim na novo opredelilo izvršnico.

Včeraj je o predlogu zakona odločal vladni odbor za gospodarstvo. Po načrtih ministrstva za finance bo državni zbor o novem zakonu odločal že julija. Besedilo za obravnavo v vladi se razlikuje od predloga zakona, ki je bil na ogled med javno obravnavo.

»Ta zakon ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline. Predlog zakona vpeljuje izvršnico, odpravlja omejitve plačilnih rokov v poslih med gospodarskimi subjekti in vpeljuje tehnične dopolnitve do zdaj veljavnega zakona o preprečevanju zamud pri plačilih,« o besedilu pojasnjujejo predlagatelji. Za gospodarstvo in pravnike je posebno zanimiva izvršnica, saj podobnega instrumenta Slovenija zdaj ne pozna.

Ministrstvo za finance pripisuje izvršnici velik vpliv na plačilno disciplino, saj odločitev zanjo utemeljuje: »Poleg zakona o preprečevanju zaupnice so bili zadnja leta sprejeti številni predpisi, katerih namen je bil izboljšati poplačilo terjatev upnikov. Ker se je pokazalo, da navedene pobude niso bile dovolj, saj se težave v plačilni nedisciplini niso zmanjšale, predlagamo uvedbo izvršnice.«

Upnik ima tri leta

Novi instrument ima v predlogu zakona svoje, šesto poglavje, po katerem je izvršnica listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu s tem zakonom, s katero se dolžnik zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek. Po predlogu zakona jo bo lahko izdal le gospodarski subjekt ali javni organ. Upnik bo moral izvršnico predložiti v plačilo v treh letih po dospelosti obveznosti iz nje. Poplačilo bo zahteval od dolžnikovega računa pri izvajalcih plačilnega prometa. V predlogu zakona, ki ga je ministrstvo napisalo za javno obravnavo, je bila izvršnica opredeljena kot »abstraktni, imenski vrednostni papir, s katerim se dolžnik zaveže plačati v izvršnici določen denarni znesek, ki je vpisan v register izvršnic«.

Vprašanja za pravnike

Vsekakor se bodo z novim instrumentom najprej ukvarjali predvsem pravniki. »Glede instituta izvršnice smo dosegli določene spremembe, učinki samega instituta pa se bodo pokazali z njegovo uporabo,« ob prenovljenem predlogu zakona ugotavlja direktor zakonodajno-pravne službe pri Gospodarski zbornici Slovenije Igor Knez. Ministrstvo za finance poroča o dvomih, ki mu jih je o izvršnici posredovala Banka Slovenije, kjer menijo, da »predlagani instrument, kot je zasnovan v predlogu zakona, ne bo zagotovil boljših pogojev za doseganje večje plačilne discipline na trgu, ampak ima lahko številne negativne posledice predvsem za dolžnike pa tudi za upnike in širšo javnost«. Na previdnost pri izvršnici je opozorila tudi vladna služba za zakonodajo: »Ureditev izvršnice daje slutiti številna tveganja in dodatne stroške.«

Ministrstvo za finance je presodilo, da ugodnosti »novega vrednostnega papirja« za upnika presegajo tveganja, na katera so opozorili pravniki: »Namen predlagane stroge zaveze dolžnika je zagotoviti upniku hitro poplačilo. Zaradi stroge zaveze dolžnika je uporaba izvršnice omejena na gospodarske subjekte in javne organe. Hkrati velja, da se dolžnik obveznosti iz izvršnice podredi prostovoljno.« 

Prijavi sovražni govor