Plastične vrečke kmalu na smetišče zgodovine?

Evropski poslanci pozvali k prepovedi najbolj škodljive plastike. Plastične vrečke bi morale biti do 2020 prepovedane.

tor, 14.01.2014, 18:00

Bruselj - Najbolj škodljiva plastika in nekatere plastične vrečke bi morale biti do leta 2020 prepovedane, v resoluciji o strategiji EU za plastične odpadke, ki je bila sprejeta v torek, menijo evropski poslanci. Unija bi morala postaviti tudi zavezujoče cilje za recikliranje plastičnih odpadkov, še poudarjajo poslanci.

V torek sprejeta resolucija je odziv na zeleno knjigo Evropske komisije o strategiji za plastične odpadke. Poslanci poudarjajo, da so plastični odpadki škodljivi za okolje. Po njihovem mnenju je to posledica pomanjkljivega uveljavljanja zakonodaje EU na tem področju in odsotnosti specifičnih pravil za ravnanje s plastičnimi odpadki, čeprav imajo ti veliko posebnosti.

»Parlament je nakazal, kako bi se morali lotiti velikega problema plastičnih odpadkov in njihovega negativnega učinka na okolje in zdravje ljudi. Danes smo povedali, da želimo spremeniti slabe navade in oceniti vpliv izdelkov od proizvodnje do končnega odpadka. Z recikliranjem in dobro uporabo teh izdelkov smo zaprli krog. To bo pomagalo pri čiščenju naših morij, ustvarilo bo tudi nova delovna mesta,« je dejal poročevalec Vittorio Prodi (S&D, Italija). Njegovo poročilo so poslanci sprejeli z dvigom rok.

Resolucija tako predlaga vzpostavitev zavezujočih ciljev v evropski zakonodaji za zbiranje in razvrščanje do 80 odstotkov plastičnih odpadkov. Zavezujoči kriteriji za recikliranje in usklajeni kriteriji za zbiranje in razvrščanje odpadkov bi morali biti oblikovani tako, da bi zagotovili pošteno konkurenco, menijo poslanci in dodajajo, da bi morala EU ponovno preučiti evropsko direktivo o embalaži.

Recikliranje in kompostiranje prednostni nalogi

Parlament je Evropsko komisijo pozval, naj v letu 2014 pripravi predloge o postopnemopuščanju odlaganja odpadkov, primernih za recikliranje ali predelavo, na odlagališčih, do leta 2020 ter oblikuje ukrepe, ki ne bi spodbujali njihovega sežiganja. Plastični odpadki po mnenju poslancev ne bi smeli biti uporabljeni kot vir energije, razen ko ni nobene druge možnosti.

Najbolj nevarni plastični materiali bi morali biti po mnenju Parlamenta umaknjeni s trga. Plastične vrečke za enkratno uporabo bi morale biti postopno umaknjene s trga, kjerkoli je to mogoče. Sprejeti je treba tudi ukrepe proti nezakonitemu izvažanju in odlaganju plastičnih odpadkov, opozarja Parlament.

Neizkoriščen gospodarski potencial

Poslanci poudarjajo, da je gospodarski potencial recikliranja plastike še vedno neizkoriščen. Le 25 odstotkov takih odpadkov gre danes v reciklažo. Popolno izvajanje zakonodaje EU na tem področju bi lahko privarčevalo 72 milijard evrov letno, sektor ravnanja z odpadki bi si lahko obetal za 42 milijard evrov večji promet, do leta 2020 bi bilo ustvarjenih tudi 400 tisoč novih delovnih mest, še navaja resolucija.

Prijavi sovražni govor