200 milijonov za pomoč malim in srednjim podjetjem

SID banka bo v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom financirala naložbe, poslovanje in kapitalsko utrjevanje.

M. Š.
pet, 04.03.2016, 17:34


Ljubljana - Ministrstvo za gospodarski razvoj je pripravilo ukrep, ki je pisan na kožo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), izvedbo ukrepa pa je zaupalo SID banki. Ta s prvimi tovrstnimi posojili malim in srednje velikim podjetjem zdaj ponuja posojila za financiranje obratnega kapitala in naložb, glavne prednosti teh pa so dolga ročnost, dolg moratorij na odplačilo glavnice, lažje zavarovanje in ugodne obrestne mere.

Z novima produktoma želi SID banka zagotoviti financiranje obratnega kapitala in naložb podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih nizek (12,5 - 40 odstotkov). Ročnosti posojil so od 8 do 12 let, moratorij za odplačilo glavnice je polovica ročnosti posojila, vrednost pa je lahko od 100 tisoč do 5 milijonov evrov.

»Ob pripravi ukrepa je bilo za ministrstvo ključno, da se zapolni vrzel dostopa do dolgoročnih virov financiranja za podkapitalizirana mala in srednja podjetja, s čimer se bodo ta lahko prestrukturirala, s tem pa se jih bo spodbudilo k naložbeni aktivnosti in nadaljnjemu razvoju njihovih zdravih jeder,« je pojasnil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.
Takih podjetij je po njegovem zelo veliko, po pričakovanjih predsednika uprave SID banke Sibila Svilana, bi jih lahko do konca leta 2018 koristilo približno 100. Obrestne mere za ta posojila so nižje od tržnih, zato imajo status državne pomoči (regionalna pomoč oziroma »de minimis«). SID banka tudi ne bo zaračunavala stroškov njihove odobritve.

Priložnost za perspektivna podjetja


Nova posojila SID banke lahko pridobijo kapitalske družbe, ki po velikosti sodijo v kategorijo MSP, niso »podjetja v težavah«, poslujejo najmanj dve polni poslovni leti ter imajo najmanj dve zaposleni osebi. Novi posojilni liniji sta rezultat »Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja malih in srednje velikih podjetij«, ki ga je SID banka razvila skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in obsega 200 milijonov evrov. SID banka je od tega zagotovila 149 milijonov evrov, ministrstvo pa 51 milijonov.

Iz posojilne linije za financiranje naložb in kapitalsko utrjevanje MSP lahko podjetje financira nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Z istimi sredstvi ali z drugo nepremičnino lahko posojilo tudi zavaruje.
Iz posojilne linije za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP pa lahko podjetje financira stroške za nakup materiala in trgovskega blaga ter stroške za plače, ki so nastali največ 6 mesecev pred sklenitvijo posojilne pogodbe in največ 18 mesecev po njeni sklenitvi. Podjetje lahko zavaruje posojilo tudi z nepremičnino.

Obe posojilni liniji SID banka izvaja neposredno, vloge za posojila bo banka začela sprejemati prek svojega portala (www.sid.si) 11. marca, razpis pa bo odprt do 31. oktobra 2018 oziroma do porabe sredstev.

Prijavi sovražni govor