Na čakanje zaradi blokov 4 in 5

Direktor Termoelektrarne Šoštanj Arman Koritnik: Ukrep je začasen, ker bloka 4 in 5 ne obratujeta. Vseh dovoljenj še ni.

tor, 23.02.2016, 06:00

Šoštanj - Danes bo v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) zbor delavcev, na katerem bo direktor Arman Koritnik pojasnil, zakaj je začel v petek delavce za mesec dni pošiljati na čakanje na delo na domu.

Razburjenje v Tešu se je začelo v petek, ko je približno dvajset delavcev prejelo sklepe o napotitvi na čakanje na delo na domu. Sindikat Teša, sicer član Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, se je odzval z »zadnjim opozorilom pred napovedjo stavke«. V njem Koritniku, ki ga je Holding Slovenske elektrarne na čelo Teša imenoval decembra, očita, da so se po njegovem prihodu poslovanje, odnos do delavcev in njihovih predstavništev »skrb vzbujajoče poslabšali«, zato je resno ogrožena tudi socialna varnost zaposlenih. V sindikatu tudi pravijo, da Koritnik ne spoštuje dogovorov s sindikatom, zavestno krši zakon o delovnih razmerjih, podjetniško kolektivno pogodbo in pogodbo o delovanju sindikata v družbi.

Koritnik je v pogovoru za Delo včeraj dejal, da razume strahove zaposlenih in prizadevanja sindikata za ohranitev delovnih mest, a da zato, ker mora Teš obračunavati amortizacijo ter odplačevati posojila za blok 6, medtem ko bloka 4 in 5 ne smeta obratovati, ta čas vsem zaposlenim dela pač ne morejo zagotavljati.

»Ukrep je začasen zaradi zmanjšanja potreb po delavcih. Ker še nimamo okoljevarstvenega dovoljenja za bloka 4 in 5, delujejo samo blok 6 in obe plinski turbini. Po uredbi, ki jo je sprejela vlada, sicer pričakujemo okoljevarstveno dovoljenje v mesecu dni, a ker se želijo v postopek pridobitve dovoljenja vključiti okoljevarstvene organizacije, lahko traja dlje. Zdaj smo ocenili, da predvsem pri vzdrževanju obeh blokov ne moremo zagotavljati dela, nekaj sklepov o čakanju na domu pa bomo vročili tudi zaposlenim v skupnih službah. Če bi bloka 4 in 5 obratovala, tega problema ne bi bilo,« je povedal Koritnik.

»Gre za velike spremembe in strah ljudi je razumljiv«

»S takšno odločitvijo tudi zmanjšujemo posledice, če zaradi tega, ker zanju ne bomo dobili dovoljenj, z blokoma 4 in 5 trajno ne bomo mogli obratovati. Če Teš ne bi bil obremenjen z amortizacijo in odplačevanjem investicije v blok 6, bi bilo lahko drugače. Razumem, da sindikat zahteva znižanje cene premoga in povišanje prodajne cene elektrike, a v današnjih razmerah niti pri višjih cenah elektrike dela za vse delavce ne bi mogli zagotoviti. Naredili bomo vse, da čim več delavcem zagotovimo delo, tudi na račun zmanjšanja zunanjih izvajalcev, saj že zdaj delavce dodatno izobražujemo. V sedanjih razmerah ne moremo imeti delavcev v zalogi, saj je Teš lani pridelal okoli 50 milijonov evrov izgube iz poslovanja – tudi zaradi številnih podizvajalcev, ki bodo zdaj na udaru,« odločitev pojasnjuje Koritnik.

Toda v sindikatu očitajo Koritniku, da dopušča precej višjo ceno velenjskega lignita od dogovorjene in tako nizko prodajno ceno elektrike Holdingu slovenske elektrarne, da cena ne zadošča niti za minimalno obratovanje Teša.

»To so najmilejši ukrepi, naslednji so lahko zmanjšanje plač in celovito prestrukturiranje – gre za velike spremembe in strah ljudi je razumljiv. A vse to od nas zahteva tudi holding kot lastnik, subvencioniranje domačega izkopa premoga po CMR-mehanizmih in vzorih iz tujine pa še ni blizu – prej bomo morali v energetiki še marsikaj racionalizirati,« odgovarja Koritnik.

Danijel Tajnik, predsednik sindikata Teša in stavkovnega odbora, pa pravi, da se bodo po današnjem zboru delavcev, na katerem bo Koritnik delavcem razložil svoje ravnanje, odločili, ali bodo zaostrili dialog in priprave na stavko.

Prijavi sovražni govor