Devetodstotna neto rast zaposlitvenih priložnosti

Napovedi zaposlovanja se izboljšujejo v sedmih panogah, v preskrbi z elektriko, vodo in plinom celo za 12 odstotkov.
Objavljeno
08. marec 2016 13.44
phi-kisla voda
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Ljubljana − Glede na napovedi družbe Manpower v prihodnjih treh mesecih delodajalci v vseh desetih gospodarskih panogah in vseh štirih slovenskih regijah pričakujejo rast zaposlitvenih možnosti. Delodajalci najmočnejši trg dela napovedujejo v panogi preskrbe z elektriko, vodo in plinom, v osrednji regiji ter v velikih podjetjih.

Po podatkih raziskave 15 odstotkov delodajalcev napoveduje povečanje števila zaposlenih, dva odstotka jih pričakuje upad, 76 odstotkov od skupaj 620 slovenskih delodajalcev, ki so sodelovali v raziskavi, pa ne pričakuje sprememb v obdobju med aprilom in junijem 2016.

Več bodo zaposlovala velika podjetja

Devetodstotne zaposlitvene napovedi so bile izmerjene zgolj dvakrat od začetka izvajanja omenjene raziskave v začetku leta 2011, in sicer v drugem četrtletju 2014 in prvem 2015. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je neto napoved zaposlovanja za pet odstotkov izboljšana, v primerjavi z istim obdobjem lani pa je relativno nespremenjena. Delodajalci v vseh desetih gospodarskih panogah in vseh štirih regijah napovedujejo rast zaposlitvenih možnosti.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se napovedi zaposlovanja izboljšujejo v sedmih panogah. V preskrbi z elektriko, vodo in plinom delodajalci napovedujejo najmočnejši zaposlitveni utrip v drugem kvartalu 2016 z 12-odstotno neto napovedjo zaposlovanja, medtem ko o najšibkejših, triodstotnih možnostih zaposlovanja poročajo iz javnega sektorja in socialnih storitev ter trgovine na debelo in drobno.

Napoved Manpower predvideva rast zaposlovanja v vseh štirih regijah, o izboljšanju obetov poročajo v treh regijah v primerjavi z letošnjim prvim četrtletjem. V primerjavi z istim obdobjem lani so napovedi upadle v dveh regijah. Napovedi zaposlovanja delodajalcev v vseh štirih skupinah podjetij, glede na velikost podjetij oziroma na število zaposlenih, so pozitivne. »Upravičeno lahko upamo, da bo napoved zaposlovanja za tretje četrtletje letošnjega leta za iskalce zaposlitve še močnejša,« pravi izvršni direktor podjetja Manpower Rudi Čebulj.

Najmanj bosta zaposlovala javni sektor in trgovina

Poleg že omenjenih 13-odstotnih zaposlitvenih namerah v preskrbi z elektriko, vodo in plinom, visoke, 11-odstotne zaposlitvene možnosti napovedujejo tudi v panogah finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin ter transporta, logistike in komunikacij. O spodbudnih znakih za iskalce zaposlitve poročajo tudi delodajalci v panogi rudarstva in kamnin z neto osemodstotno napovedjo zaposlovanja.

Napoved zaposlovanja za gradbeno panogo je sedemodstotna, za proizvodno panogo pa šestodstotna, kar je precej nizka raven, če upoštevamo, da so bile lani izmerjene napovedi več kot desetodstotne. O najšibkejših možnostih zaposlovanja poročajo iz panog javnega sektorja in socialnih storitev ter trgovine na debelo in drobno, kjer je neto napoved zaposlovanja triodstotna.

V vseh regijah z močnimi zaposlitvenimi namerami

Delodajalci v vseh štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo v obdobju drugega letošnjega četrtletja zaposlovali. O najmočnejšem zaposlitvenem utripu tokrat poročajo delodajalci v osrednji regiji, kjer je neto napoved zaposlovanja devetodstotna. Zmeren zaposlitveni utrip pričakujejo tudi delodajalci v jugovzhodni in jugozahodni regiji, za obe regiji velja sedemodstotna neto napoved zaposlovanja. Delodajalci v severovzhodni regiji poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša šest odstotkov.

Pozitivne napovedi v vseh skupinah podjetij glede na velikost

Sodelujoči delodajalci so glede na velikost podjetja oziroma število zaposlenih razvrščeni v štiri skupine: mikro (manj kot deset zaposlenih), mala (od deset do 49 zaposlenih), srednja (od 50 do 249 zaposlenih) in velika podjetja (več kot 250 zaposlenih). V vseh štirih skupinah so delodajalci za obdobje prihodnjih treh mesecev napovedali rast zaposlitvenih možnosti.

Najmočnejši zaposlitveni utrip pričakujejo delodajalci v skupini velikih podjetij, tokrat poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša 13 odstotkov. Delodajalci v skupini srednjih podjetij poročajo o devetodstotni neto napovedi zaposlovanja, v skupini malih podjetij o sedem- in v skupini mikro podjetij o petodstotni neto napovedi zaposlovanja.