Država bo financirala izgubarsko Lipico Turizem

Lipica Turizem bo leto 2015 končala z 235.000 evri izgube, tudi na račun energetske potratnosti, predvsem pa najemnine.
Objavljeno
25. februar 2016 16.39
uho/Seja vlade RS
Dragica Jaksetič
Dragica Jaksetič

Ljubljana − Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da Lipici Turizem, gostinskemu podjetju v državni lasti in v upravljanju SDH, z 200.000 evri pomaga premostiti likvidnostne težave za čas do začetka turistične sezone, ko si obetajo več prihodkov.

Polovico decembrske plače in polovico lanskega regresa bodo 35 zaposlenim izplačali predvidoma jutri, in to s pomočjo posojila, za katerega je poroštvo dal sindikat gostinstva in turizma. Z državno pomočjo pa bodo pokrili tudi račune dobaviteljev.

Lipica Turizem bo po besedah direktorja Darka Ravnikarja leto 2015 končala z 235.000 evri izgube, tudi na račun energetske potratnosti, predvsem pa najemnine, ki jo mora podjetje državi plačevati za najem hotela Maestoso. Najemnina znaša več kot 16.000 evrov na mesec.

Za komentar smo poprosili Računsko sodiše, saj je to že aprila 2012 pozivalo vlado, naj najde dolgoročno rešitev za, med drugim, lipiško gostinstvo in turizem. Kot je znano, je vlada leta 2014, ko jo je vodila Alenka Bratušek, spremenila zakon o Kobilarni Lipica, po katerem naj bi Lipico Turizem oziroma nepremičnine, kot sta hotela Maestoso in Klub ter bazen, oddali v najem, in po katerem naj bi onemogočili pretakanje javnega denarja iz javnega zavoda v gospodarsko družbo.

Z 200.000 evri pomoči vlada očitno hoče Lipico Turizem obdržati »pri življenju« do tedaj, ko jo bo mogoče pripojiti v verjetni enoviti javnogospodarski zavod, oziroma prenesti sedanjo dejavnost Lipice Turizma na Kobilarno Lipica, podjetje Lipico Turizem pa likvidirati oziroma jo spraviti v stečaj. V tej smeri je pripravljen predlog novele zakona, ki so jo pripravili na gospodarskem ministrstvu in je zdaj v medresorski obravnavi.

Drugi predsednik namestnika Računskega sodišča Samo Jereb je na naše vprašanje pojasnil, da Računsko sodišče ni seznanjeno z vsemi podlagami, ki so vodile vlado k sprejetju takega sklepa

»Domnevamo pa, da celovite strategije urejanja razmerij pri izvajanju tržne dejavnosti ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma vlada še ni sprejela, saj bi sicer sprejeli sklep, ki bi omogočil dolgotrajno rešitev. Sklep o dodelitvi pomoči de minimis, s katerimi se pomaga reševati tekoče likvidnostne težave Lipice Turizem, je mogoče razumeti le kot vmesni korak, s katerim se podaljšuje čas potreben za sprejetje končne odločitve. Glede na to, da se čas od izdanega poročila računskega sodišča meri že v letih, takega ravnanja gotovo ni mogoče oceniti kot učinkovitega. Če pa je taka pomoč, glede na nenamensko porabo sredstev v znesku 1,5 milijona evrov, na katero smo opozarjali v poročilu, skladna s pravili državnih pomoči, pa je moralo presoditi ministrstvo za finance - sektor za državne pomoči."