Dušanu Mesu nov mandat na čelu Slovenskih železnic

V prid za ponovno imenovanje mu je bilo izboljšanje večine finančnih in nefinančnih kazalnikov.

Ba. Pa.
sre, 10.02.2016, 14:12; spremenjen: 18:25

NS SŽ je o novem Mesovem mandatu odločal v rahlo okrnjeni sestavi, saj nadomestni član po hitrem odstopu predsednika Petra Graška še ni izbran. V SDH so pojasnili, da je kandidacijski postopek na njihovi kadrovski komisiji zaradi potrebnih specifičnih znanj in izkušenj bodočega člana (poznavanje korporativnega prava in upravljanja koncernsko organiziranih družb) še v teku in bo predvidoma zaključen do konca meseca.

A. S.

Ljubljana − Nadzorni svet Slovenskih železnic je danes soglasno za generalnega direktorja družbe imenoval Dušana Mesa, ki je družbo vodil že zadnja štiri leta.

»Slovenske železnice so pod vodstvom Dušana Mesa izboljšale večino finančnih in nefinančnih kazalnikov, zato člani nadzornega sveta ugotavljajo, da je bilo poslovanje SŽ v tem času uspešno, s čimer je utemeljeno njegovo ponovno imenovanje,« so sporočili iz SŽ.

Prihodki večji za petino

Svojo odločitev utemeljujejo še s podatki, ki kažejo, da so se od leta 2012, ko je Mes nastopil prvi mandat, prihodki skupine SŽ dvignili za več kot 20 odstotkov. Leta 2011 so znašali 478 milijonov evrov, lani pa 578 milijonov evrov. EBITDA se je v tem obdobju povečal za 70 odstotkov na dobrih 72 milijonov evrov. Čisti poslovni izid pa se je iz izgube 15 milijonov lani pretvoril v dobiček v višini dobrih 21 milijonov evrov.

Izboljšale so se tudi finančne obveznosti, ki so še leta 2011 znašale 394 milijonov evrov, konec leta 2015 pa so se znižale na dobrih 143 milijonov evrov. »Delež finančnih obveznosti v sredstvih je v letu pred nastopom prvega mandata Dušana Mesa znašal dobrih 60 odstotkov, lani pa le še 25 odstotkov. Zadolženost merjena s koeficientom med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA se je zmanjšala iz 9,1 v letu 2011 na 1,2 v lanskem letu.«

Manj zaposlenih

Poleg tega so Slovenske železnice zmanjšale število zaposlenih za več kot 12 odstotkov na 7741 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa se je iz 31.913 evrov leta 2011 povečala na 39.082 evrov leta 2015 oziroma za dobrih 22 odstotkov.

Kot pomemben nefinančni kazalnik uspešnosti poslovanja SŽ navajajo tudi prepeljano blago v milijonih ton. To se je v času finančne krize od leta 2011 do leta 2015 povečalo s 17,6 na 18,3 milijona ton.

»Čeprav se je število potnikov od leta 2011 do leta 2013 povečalo s 15,7 na 16,4 milijona, pa se je zaradi žleda in odpravljanja posledic te naravne ujme do leta 2015 število zmanjšalo na 14,2 milijona prepeljanih potnikov,« še sporočajo iz SŽ.

Prijavi sovražni govor