DUTB želi več besede pri prodaji Gorenjske banke

DUTB želi zaščititi svoj položaj iz naslova imetništva obveznic Save, zato predlaga oblikovanje prodajnega konzorcija za Gorenjsko banko.
Objavljeno
25. januar 2016 18.12
Vanja Tekavec
Vanja Tekavec
Ljubljana – Vse kaže, da se bo merjenje moči za Savo preselilo tudi na Gorenjsko banko, saj DUTB odločitev glede prodaje enega najpomembnejših stebrov moči nekdanje Gorenjske naveze očitno ne namerava prepustiti poslovni navezi okrog Save.

Ko je že kazalo, da se bodo strasti med DUTB in Savo s sestopom Mateja Narata z mesta njenega predsednika uprave pomirile, so vodilni na slabi banki upravi Save znova vrgli žogico glede prihodnosti finančnega holdinga in ureditve medsebojnih razmerij. Tokrat DUTB nastopa v vlogi največje posamične imetnice obveznic Save, ki so zavarovane z delnicami Gorenjske banke.

DUTB je namreč zahtevala sklic skupščine, na kateri naj se imetniki obveznic Save izrečejo o priključitvi konzorciju za prodajo delnic Gorenjske banke, v kateri je največja lastnica prav Sava. Njena uprava je zahtevi DUTB ugodila in sklicala skupščino za 18. februarja.

Veliko terjatev, veliko igralcev, veliko interesov

Za razumevanje ozadja je treba seči v krizno leto 2009, ko je nekdanja uprava Save poskušala reševati vse večje finančne težave svojega osrednjega holdinga. Ker Sava pri bankah ni več mogla dobiti novih kreditov, je uprava Janeza Bohoriča rešitev našla v izdaji večletne obveznice, s katero si je zagotovila 26,5 milijona evrov svežega kapitala, kot jamstvo zanje pa zastavila delnice Gorenjske banke – ob izdaji obveznic je šlo za skoraj desetodstotni delež banke, ki se hrani pri fiduciarju Abanki. Obveznice Save je leta 2009 v največjem deležu, več kot eno tretjino, kupila Abanka, med kupci so bile tudi pokojninske družbe, denimo Skupna pokojninska družba in Triglav ter drugi Savi naklonjeni vlagatelji; z današnje perspektive so z nakupom prevzeli tudi del bremena pri kasnejši sanaciji holdinga, ki ne bedi le nad Gorenjsko banko, temveč tudi nad pomembnim delom domačega turizma.

A sledila je sanacija Abanke in ta je leta 2014 obveznice Save prenesla na DUTB kot slabo terjatev, s tem pa je DUTB postala največja posamična lastnica obveznic, ki so zavarovane z delnicami Gorenjske banke (GB). Za razumevanje zgodbe je treba vedeti tudi, da mora Sava na zahtevo Banke Slovenije prodati svoj zdaj približno 34-odstotni delež v Gorenjski banki. Ko je Savo lani odneslo v prisilno poravnavo, je za prodajo deleža pooblastila nemškega svetovalca Equity Gate; ta je Savi pred leti že svetoval pri združevanju Gorenjske banke in Abanke in tudi pri iskanju kupca za gumarsko družbo Savatech. BS je Gorenjski banki naložila tudi, da mora do konca leta 2015 zbrati za 13 milijonov evrov svežega kapitala in se dokapitalizirati. Na precejšnje presenečenje javnosti se obstoječi lastniki GB, tudi DUTB, zaradi najverjetneje previsoke cene delnice, niso odločili za sodelovanje v dokapitalizaciji, s čimer je postalo jasno tudi, da si želijo izhoda iz Gorenjske banke. Še večje presenečenje je bilo, da je večji del delnic Gorenjske banke vplačala srbska banka AIK, nad katero bedi srbski poslovnež Miodrag Kostić. Kakšni so Kostićevi načrti z Gorenjsko banko, v kateri ima po novem skoraj 14-odstoten delež, ni znano, neznanka ostaja tudi, kako poteka iskanje kupca za Savin delež v Gorenjski banki.

Ali DUTB snuje konzorcij za prodajo Gorenjske banke?

Če je razplet nedavne dokapitalizacije Gorenjske banke po eni strani pokazal, da je njeno lastništvo nastalo v drugem času, zahteva DUTB po sklicu skupščine lastnikov Savinih obveznic nakazuje tudi, da glavna upnica Save prodaje Gorenjske banke očitno ne želi prepustiti poslovni navezi okrog Save. Fiduciar, ki naj bi na skupščini dobil pooblastilo, da kot član konzorcija prodaja delnice Gorenjske banke v imenu lastnikov Savinih obveznic, bo namreč lahko zahteval tudi, da ga Sava neposredno obvešča o poteku prodaje oziroma iskanja kupca za banko.

V tej luči lahko zahtevo DUTB po sklicu skupščine razumemo tudi kot legitimen pritisk na upravo Save in na prodajnega agenta (Equity Gate), da se prodaja Gorenjske banke dejansko zgodi oziroma da bodo imetniki Savinih obveznic v največji možni meri poplačani iz naslova svojega lastništva. DUTB s sklicem skupščine torej posredno predlaga tudi oblikovanje prodajnega konzorcija za Gorenjsko banko. DUTB namreč ni le lastnica Savinih obveznic, temveč je tudi solastnica nekaj odstotkov Gorenjske banke in pomembna upnica Save. Če bi se v konzorciju povezali Sava, DUTB in še kdo od obstoječih lastnikov, bi lahko dosegli najmanj večinski delež Gorenjske banke in s tem teoretično tudi višji izplen ob morebitni prodaji Gorenjske banke.

Nenavadno je, da je uprava Save skupščino imetnikov obveznic sklicala za 18. februarja, torej dva dni po roku, do katerega mora sodišču predložiti predlog prisilne poravnave, vključen v njihov načrt finančnega prestrukturiranja holdinga. DUTB je zahtevo za sklic skupščine posredovala upravi Save že 9. decembra lani, a vse kaže, da je ta pri sklicu upoštevala skrajni rok, ki ga omogočajo pravila iz prospekta za izdajo Savinih obveznic iz leta 2009. V tej luči bo seveda zanimivo videti, kakšen bo predlog poplačila imetnikov obveznic Save v načrtu njenega finančnega prestrukturiranja.

Savi se s prodajo deleža v Gorenjski banki mudi, saj jo mora po odredbi Banke Slovenije prodati do konca marca letos. In kaj, če Sava ne bo ujela roka za prodajo? »Če imetnik delnic ne odtuji delnic v predpisanem roku, mu Banka Slovenije prepove uresničevanje vseh pravic iz delnic, ne le glasovalnih pravic,« so na naše vprašanje odgovorili v Banki Slovenije. Na DUTB vprašanj, povezanih s Savino obveznico in z oblikovanjem prodajnega konzorcija, ne komentirajo.