Eles od Kolektorja Etre kupil še dva transformatorja

Transformatorja, vredna dobrih pet milijonov evrov, bosta v slovensko prenosno omrežje vgrajena prihodnje leto.
Objavljeno
07. januar 2016 13.46
Eles od Kolektorja Etra kupila dva transformatorja
Ba. Pa., B. T.
Ba. Pa., B. T.

Ljubljana - Kolektor Etra bo za Eles dobavil dva energetska transformatorja napetosti 400/110 kilovoltov (kV). Danes sta namreč prokurist in direktor za komercialno področje v Kolektorju Etri Peter Novak in direktor Elesa Aleksander Mervar podpisala pogodbo največje vrednosti opreme, ki bo izdelana v Sloveniji in vgrajena v prenosno elektroenergetsko omrežje Slovenije. Transformatorja, vredna dobrih pet milijonov evrov, sta bila izbrana na javnem razpisu in bosta v slovensko prenosno omrežje vgrajena prihodnje leto.

Prvi bo v razdelilno transformatorski postaji (RTP) Maribor nadomestil dotrajan transformator, drugi pa bo povečal zanesljivost in razpoložljivost transformacije na lokaciji RTP Divača.

Kolektor Etra je najzahtevnejše transformatorje na napetostnem nivoju 400/110 kV pričela izdelovati leta 2011. Do zdaj so jih izdelali šest, ki so jih dobavili na Slovaško, v Latvijo in Slovenijo (za Eles). Največji transformator moči 500 megavatov, ki ga je Kolektor Etra izdelala leta 2014, je bil dobavljen švedskemu kupcu E-ON.

Z vstopom Kolektor Etre na trg 400-kilovoltnih transformatorjev so se možnost za sodelovanje z Elesom le še povečala. Peter Novak pa verjame, da bodo zaupanje Elesa upravičili in nadgradili s pravočasnimi dobavami najbolj kakovostnih transformatorjev, ki bodo z najnižjimi izgubami doslej še pripomogli k učinkoviti transformaciji in prenosu električne energije v Sloveniji.

Zanimivo domače znanje

Aleksander Mervar je ob podpisu pogodbe dejal, da želijo s tem spodbuditi slovenske proizvajalce, da lahko z domačim znanjem in tehnologijo izdelajo vrhunske tehnološke naprave. »V slovenskem prenosnem elektroenergetskem omrežju imamo tako že štiri transformatorje Kolektorja Etre in štiri, ki so jih v tem podjetju obnovili. Vsi skupaj pa pripomorejo k zanesljivosti delovanja prenosnega omrežja Slovenije,« je še povedal direktor Elesa.

Eles za letos sicer načrtuje za več kot 100 milijonov evrov naložb, zlasti v daljnovode, prenovili pa bodo tudi pet večjih razdelilno transformatorskih postaj. To je zanimalo tudi Tomaža Kmecla, direktorja Kolektorja Etre, in Stojana Petriča, nekdanjega dolgoletnega prvega moža Kolektorja, sedaj pa predsednika sosveta Kolektor Group. Mervar jima je odgovoril, da opreme za daljnovode pri nas ne izdeluje nihče, zaradi znanja pa so morda zanimivi Elektroservisi. Več priložnosti za Kolektor vidi Mervar pri sekundarni opremi omrežja in postaj, zlasti različnih sistemih upravljanja.

Petrič je Mervarja vprašal tudi, ali je gradnja verige hidroelektrarn na srednji Savi smotrna ali ne. Mervar je odgovoril, da znamo pri nas izdelati celotno hidroelektrarno, manjka le proizvodnja generatorjev. To v nacionalni BDP prinese največ. Najmanj pa prinesejo vetrnice, daleč pa ni niti nuklearka ali elektrarna na plin. Dodal je, da Eles Kolektorju pri gradnji hidroelektrarn na Balkanu ne more pomagati.

Izvoz je pomemben

Kolektor Etra je preteklo leto zaključila z več kot 70 milijonov evrov prodaje, od tega skoraj 90 odstotkov v izvozu. Njen najmočnejši trg je Skandinavija. Lani pa je najbolj rasla prodaja v Veliki Britaniji, kjer je podjetje dobilo za več kot 20 milijonov novih naročil. Za letos načrtujejo 15-odstotno rast prodaje, saj bodo izdelali več kot 170 energetskih transformatorjev skupne vrednosti več kot 80 milijonov evrov.