Eles z novim Republiškim centrom vodenja

Ob 25-letnici predstavitev novega sistema, ki zagotavlja večjo zanesljivost delovanja omrežja in lažje obvladovanje v kritičnih obratovalnih razmerah.
Objavljeno
25. januar 2016 13.23
jsu/ELES
M. F. K.
M. F. K.

Ljubljana − Družba Eles je ob današnji počastitvi 25 let obstoja družbe predstavila novo tehnološko pridobitev v Republiškem centru vodenja elektroenergetskega sistema države. Z novim sistemom vodenja SCADA/EMS se bo še izboljšala spoznavnost in vodljivost domačega prenosnega omrežja ter spoznavnost sosednjih omrežij. Prenovljeni Republiški center vodenja bo omogočal tudi optimalno upravljanje, večjo zanesljivost delovanja omrežja in lažje obvladovanje v kritičnih obratovalnih razmerah.

Direktor družbe Eles Aleksander Mervar se je v nagovoru dotaknil priprave energetskega koncepta Slovenije in poudaril, da oblikovalci koncepta na ministrstvu za infrastrukturo nimajo lahke naloge, saj so pričakovanja lokalnih okolij, podpornikov različnih tehnologij in okoljevarstvenikov povsem različna. »Kot skupni imenovalec vseh teh različnih pričakovanj lahko opredelim odsotnost razmišljanja o tem, kaj je najpomembnejše za narodno gospodarstvo Slovenije,« je poudaril Mervar.

Po njegovih besedah je Eles z investicijo v najsodobnejši sistem vodenja prenosnega omrežja vzpostavil platformo, ki je sposobna prevzeti vse bodoče izzive s področja razpršene proizvodnje električne energije in drugih sprememb, ki se napovedujejo na področju obvladovanja delovanja elektroenergetskih sistemov.

Na prireditvi je zbrane nagovoril tudi prvi direktor družbe Eles Ostoj Kristan, ki je spomnil na začetke delovanja družbe. »Zavedam se, da je bila vsa zgodovina Elesa vseh 25 let polna večjih in manjših bitk, zmag in porazov, reševanja problemov in veselja ob uspešno dokončanih nalogah. Ves čas pa je Eles opravljal svoje poslanstvo − zanesljivo preskrbo z električno energijo,« je še povedal Kristan.

Direktor področja obratovanja sistema Jurij Klančnik je poudaril, da nov sistem vodenja temelji na moderni strojni opremi in predstavlja velik napredek tako na tehničnem področju centra vodenja kot tudi na aplikativni ravni s sodobnimi rešitvami, ki so danes na voljo sistemskim operaterjem prenosnega omrežja. »Z novim sistemom bomo lažje zagotavljali zahtevano razpoložljivost orodij, ki jih operaterji RCV in OCV potrebujejo, ter bomo kos spremembam, ki jih narekuje nova domača in evropska zakonodaja,« je še dodal Klančnik.