Evropsko sodišče zavrnilo tožbo Slovenije proti Evropski komisiji glede Elana

Evropska komisija je odločila, da je bila dokapitalizacija Elana iz leta 2008 v višini 10 milijonov evrov neupravičena.
Objavljeno
29. januar 2016 09.13
Š. P., STA
Š. P., STA
Luxembourg - Splošno sodišče v Luksemburgu je zavrnilo tožbo Slovenije, s katero je ta izpodbijala odločbo Evropske komisije, po kateri bi moral Elan vrniti 10 milijonov evrov državne pomoči iz naslova dokapitalizacije leta 2008. Slovenija po odločitvi sodišča nosi tudi vse stroške postopka.

Slovenija je namreč proti Evropski komisiji novembra 2012 vložila tožbo, v kateri je predlagala je tudi začasno odredbo za zadržanje izvršitve sklepa komisije. Iz razsodbe, ki je bila v četrtek objavljena na spletnih straneh sodišča, pa je razvidno, da je sodišče tožbo zavrnilo, Sloveniji pa naložilo tudi stroške postopka, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

Evropska komisija je namreč na podlagi pritožbe nemškega proizvajalca smuči Marker Volkel International izvedla postopek presoje dokapitalizacij Elana v letih 2007 in 2008 - vsake v višini 10 milijonov evrov. Ugotovila je, da je pomoč selektivna in da dejavnost vpliva na trgovino med državami članicami, zato se je pri presoji osredotočila na ekonomsko prednost in pripisljivost državi.

Odločila je, da prva dokapitalizacija iz leta 2007 ne predstavlja državne pomoči, ker je bila izpeljana po principu zasebnega vlagatelja. Druga dokapitalizacija Elana iz leta 2008 pa po ugotovitvah Evropske komisije ni sledila principu zasebnega vlagatelja in tudi ni skladna s pravili za reševanje in prestrukturiranje.

Evropska komisija je tako odločila, da je bila dokapitalizacija Elana iz leta 2008 v višini 10 milijonov evrov neupravičena in da mora družba sredstva skupaj z obrestmi od dneva dokapitalizacije dalje vrniti.