Garbajs nov predsednik NS Abanke

Bilančna vsota združene banke je po nerevidiranih podatkih konec 2015 znašala 3,8 milijarde evrov.
Objavljeno
25. februar 2016 19.54
Ljubljana - Abanka 08.oktobra 2014
M. F. K.
M. F. K.

Ljubljana - Nadzorni svet Abanke je na današnji sejiza novega predsednika NS imenoval Marka Garbajsa, za njegovo namestnico pa Melito Malgaj. Nadzorniki so se pred tem seznanil z odstopno izjavo dosedanjega predsednika Janka Gedriha.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom o finančnem poslovanju Abanke v letu 2015 na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov. Abanka je z združitvijo z Banko Celje v letu 2015 znatno povečala svoje tržne deleže v slovenskem bančnem prostoru, okrepila zaupanje strank in poslovala dobičkonosno, so zapisali nadzorniki.

Bilančna vsota združene banke je po nerevidiranih podatkih konec leta 2015 znašala 3,8 milijarde evrov. Najpomembnejši segment poslovanja so zavzemali krediti nebančnemu sektorju. Kljub zmanjšanju se je njihov delež v strukturi aktive povečal.

V okviru obveznosti banke so največji delež zavzemali depoziti nebančnega sektorja, ki so se v letu 2015 znižali predvsem zaradi znižanja depozitov države, saj so se sicer depoziti ostalih segmentov strank povečali ali ostali na enaki ravni. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna. V letu 2015 se je kapitalsko okrepila, saj sta bila konec leta 2015 tako količnik skupnega kapitala Abanke kot tudi Skupine Abanka večja glede na konec leta 2014.

Nadzorni svet je soglašal tudi s strategijo družbe Abanka za obdobje 2016-2019.