Gorenje lani pod načrtovanim dobičkom

Ob 1,3 milijarde evrov prihodkov so dosegli 1,2 milijona evrov čistega dobička.

pet, 12.01.2018, 09:45; spremenjen: 15:14

Slovo dveh članov uprave

Iz Gorenja so sporočili, da se je nadzorni svet včeraj strinjal z odločitvijo predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca, da v upravo za prihodnji mandat ne bo več predlagal dveh dosedanjih članov - Branka Apata in Petra Kukovice. Kdo ju bo zamenjal, še niso razkrili. »Z dr. Petrom Kukovico dobro sodelujeva in bo uspešno zaključil mandat člana uprave Gorenja, se je pa odločil, da bo svojo poklicno pot po izteku mandata aktualne uprave nadaljeval drugje,« pojasnjuje Bobinac.  Branko Apat pa bo po imenovanju nove uprave ostal na pomembni funkciji v Gorenju kot pomočnik predsednika uprave. »Z Branetom Apatom sva se že pred začetkom tega mandata dogovorila, da bo v naslednjem dal v upravi priložnost mlajšim. Sem pa zadovoljen, da bova sodelavca tudi v prihodnje,« komentira Bobinac.

Ljubljana - Skupina Gorenje je v letu 2017 dosegla zastavljen cilj prihodkov, ki po ocenah znašajo 1,307 milijarde evrov in so skoraj 4 odstotke višji kot leto prej. Najbolj so k rasti pripomogli višji prihodki od prodaje v Rusiji, Ukrajini, na Nizozemskem, Bližnjem in Daljnem Vzhodu ter trgih Amerike, Azije in Avstralije, so sporočili z velenjske družbe.

Dobiček iz poslovanja je znašal 21,7 milijona evrov, Skupina pa je ustvarila 1,2 milijona evrov čistega dobička. Leto so zaznamovali številni ukrepi za omejitev negativnih dejavnikov na trgu, predvsem je šlo za rast cen surovin in materialov, kar je močno vplivalo na dobičkonosnost poslovanja v drugem polletju, pojasnjujejo v podjetju.

Nedoseganje zavez

Skupina Gorenje predvsem zaradi slabšega poslovanja v drugem polletju 2017 lani ni dosegla dosegla ravni finančne zaveze do upnikov glede razmerja čistih finančnih obveznosti glede na EBITDA. »Za spregled navedene finančne zaveze smo prejeli od finančnih partnerjev potrebna soglasja za leto 2017,« pojasnjujejo v velenjski družbi. Pri tem so finančnim partnerjem predlagali sledeče zaveze: dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja in premoženja v v višini najmanj 50 milijonov evrov in s ciljem doseči 80, uskladitev letnega obsega investicij z višino amortizacije, uprava družbe ne bo predlagala izplačila dividend, srečanje s finančnimi partnerji pa boorganizirano vsako četrtletje.

Prihodke od prodaje gospodinjskih aparatov naj bi povečali za desetino

V Gorenju v letu 2018 načrtujejo nadaljnjo rast prihodkov ter tudi čistega dobička. Predvidevajo 1,33 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je kljub načrtovanemu dezinvestiranju za 1,6 odstotka več kot je ocena za leto 2017. V temeljni dejavnosti Gospodinjski aparati naj bi ustvarili 1,19 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je dobrih 10 odstotkov več od ocene leta 2017, načrtovani kosmati donos v tej dejavnosti pa za 6,6 odstotkov presega ocenjeni ustvarjeni kosmati donos v letu 2017.

V skladu z načrti naj bi v 2018 EBITDA znašal dobrih 86 milijonov evrov, s čimer bi bil za 13 odstotkov višji od ocenjenega EBITDA v letu 2017. Načrtovani EBIT v višini dobrih 25 milijonov evrov predstavlja več kot 16-odstotno rast v primerjavi z oceno leta 2017. Ob koncu leta 2018 načrtujejo poslovni izid v višini 8,1 milijona evrov.

V skladu s strateškimi usmeritvami naj bi letos še naprej povečevali prodajo na zunajevropskih trgih, hkrati pa naj bi krepili tudi deleže na pomembnih evropskih trgih in še naprej povečevali deleža inovativnih in premijskih aparatov.

Ob koncu leta 2018 načrtujemo znižanje skupnih in čistih finančnih obveznosti. Čiste finančne obveznosti bodo ob koncu leta 2018 znašale 274,4 milijona evrov, kar je 75,1 milijonov manj kot konec leta 2017, napovedujejo v Gorenju, kjer še načrtujejo, da se bo razmerje med čistimi finančnimi obveznostmi in načrtovanim EBITDA  do konca leta iz 4,6 znižalo na 3,2.

Bobinac zadovoljen

»Kljub težavnim razmeram na trgu v drugi polovici leta smo dosegli načrtovane prihodke in že deveto četrtletje zapored ustvarjamo dobiček. Nižji od načrtovanega je predvsem na račun izjemnega povišanja cen surovin - nabavna cena plastičnih mas se je denimo povišala kar za 25 odstotkov, jeklene pločevine za desetino,« poudarja predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac. Kljub očitkom dela delničarjev v preteklih mesecih je repričan, da gre družba v pravo smer: »Z osredotočanjem na osnovno dejavnost in dezinvestiranjem na področju ostalih dejavnosti, povečevanjem prodaje premijskih in inovativnih izdelkov ter krepitvijo na zunaj evropskih trgih in iskanjem ustreznega strateškega partnerja zagotavljamo dolgoročen razvoj Skupine Gorenje.«

Nadzorniki o spornih poslih

Nadzorni svet se je včeraj seznanil tudi s postopki, ki sta jih  revizijska komisija in nadzorni svet v letih 2010 in 2011 obravnavala v zvezi s posojilom družbi Intersolar. Gre za posel, ki ga je kot spornega na torkovi skupšščini izpostavljel delničar Philip Sluiter. Iz družbe so sporočili, da je nadzorni svet je ugotovil, da so bili vsi postopki zaključeni v letu 2012, ko je bilo poročilo o delu nadzornega sveta predstavljeno tudi na skupščini delničarjev in pristojnim državnim organom, zato se nadzorniki s tem ne bodo več ukvarjali.

Glede domnevno spornega s sponzoriranja ruskega nogometnega kluba Torpedo Moskva, o čemer smo poročali tudi v Delu, pa je na predlog predsednika uprave Franja Bobinca in revizijske komisije nadzorni svet sprejel odločitev, da se v najkrajšem možnem času opravi pregled posla.

 

Prijavi sovražni govor