Gorenje spet napoveduje dobiček

Donosnost izboljšana v zadnjem četrtletju, a končni izid leta 2015 še ni znan - Največje tveganje ostajajo tečajne razlike

Objavljeno
15. januar 2016 10.50
Brane Piano
Brane Piano
Velenje - V oceni lanskega poslovanja, ki jo je včeraj objavilo Gorenje, ni tudi podatka o poslovnem izidu. Ta, sporočajo iz Gorenja, bo v skladu z novembrskimi ocenami, ki pa niso bile natančne. Poudarjajo pa, da so vse od prvega lanskega trimesečja povečevali donosnost in da so v zadnjem trimesečju leta 2015 poslovali z dobičkom.

Zato skupina povečanje prihodkov za skoraj pet odstotkov ter 7,6 milijona evrov čistega dobička že načrtuje tudi za leto 2016. V Gorenju ocenjujejo, da je bilo lanskih prihodkov 1,217 milijarde evrov, kar je manj od načrtovanih, hkrati pa so od tega od prodaje izdelkov iztržili 1,050 milijarde evrov, kar je nekoliko več od načrtovanega.

Prodajo in tržne deleže je Gorenje lani povečalo v državah Beneluksa, v Vzhodni Evropi in zunaj Evrope. Predvsem so prodali več premijskih in inovativnih izdelkov in aparatov višje cenovne znamke Asko. S tem so povprečno ceno prodanih aparatov za dom povišali za odstotek, dobiček lanskega zadnjega četrtletja pa je presegel tudi tistega iz leta prej. Nadaljevale pa so se prodajne težave zaradi političnih razmer v Ukrajini in v Rusiji, kjer se je trg skrčil za 35 odstotkov, a Gorenju le za 30 odstotkov. Spodbudno je, da je Gorenje v zadnjem četrtletju lanskega leta imelo pozitiven denarni tok in mu je uspelo čisto zadolženost znižati na raven iz leta 2014; obenem mu je uspelo izboljšati strukturo zadolženosti in ima zdaj že 74 odstotkov finančnih obveznosti dolgoročnih. A na končni lanski čisti poslovni izid, ki ga bo Gorenje objavilo 11. marca, bodo močno vplivali lanski menjalni tečaji med ameriškim dolarjem in evrom ter evrom in rubljem. Ocenjujejo, da bo negativnih tečajnih razlik za okoli 12,6 milijona evrov ali 6 milijonov evrov več od predvidenih.

Načrti za letos

Čeprav se Gorenje še vedno ubada z neugodnimi političnimi in tečajnimi razmerami na tradicionalnih trgih, nujnim zniževanjem zadolženosti - spomnimo, da so si lani pri financiranju naročil pomagali tudi s kratkoročnimi komercialnimi zapisi - ter nadaljuje dezinvestiranje netemeljnih dejavnosti, kot je na primer področje ekologije, počasi in vztrajno izboljšuje finančno trdnost. Tako je na primer izboljšanje ročnosti posojil že zagotovilo, da bo obseg refinanciranja v letu 2016 ugodnejši oziroma manjši kot lani. Gorenje je včeraj objavilo tudi načrte za letošnje leto. Gre za prvo leto lani izdelane nove strategije, s katero skupina do leta 2020 načrtuje 35-odstotno povečanje prihodkov, torej že več kot 1,5 milijarde evrov. Za letos tako predvidevajo rast prihodkov za 4,6 odstotka, iz osnovne dejavnosti celo za 5,2 odstotka, čistega dobička iz poslovanja pa naj bi v letu 2016 imeli vsaj 7,6 milijona evrov.

»V skladu s strateškimi cilji se bomo osredotočali na našo osnovno dejavnost,« poudarjajo v Gorenju. Ker nekateri trgi, na katerih bodo vztrajali, tudi v prihodnje ne obetajo izboljšanja političnih in tečajnih razmer(ij), je Gorenje že lani izboljševalo prodajo na čezoceanskih trgih in izkupiček od prodaje dohodkovno donosnejših aparatov. S tem bo nadaljevalo tudi letos. Za dobre se - sicer z zakasnitvijo zaradi nepričakovanih političnih razmer na vzhodnih trgih - kažejo tudi odločitve o selitvah proizvodnih lokacij in nakupih tujih prestižnih blagovnih znamk v preteklih letih.

Obenem pa priznavajo: »Čeprav napovedi za leto 2016 ne predvidevajo bistvenega izboljšanja razmer in okrevanja trga gospodinjskih aparatov, ocenjujemo, da smo v Gorenju zastavili ustrezne strategije in aktivnosti za nadaljnjo rast, krepitev tržnih deležev ter pomembno izboljšanje dobičkonosnosti in finančne moči.«