Gosak: Onemogočanje dokapitalizacije Palome ogroža družbo

Paloma je lani ustvarila 85 milijonov evrov čistih prihodkov, kar je dva odstotka manj kot 2014. Dobička je bilo 700.000 evrov.
Objavljeno
10. februar 2016 17.11
Maja Grgič
Maja Grgič
Ljubljana - Paloma je po nerevidiranih poslovnih rezultatih lani ustvarila 85 milijonov evrov čistih prihodkov, kar je dva odstotka manj kot leta 2014. Rezultat iz rednega poslovanja je znašal nekaj manj kot en milijon evrov, čisti dobiček pa dobrih 700.000 evrov.

V Palomi so pojasnili, da je na lansko poslovanje močno vplivala rast cene celuloze, ki je kumulativno dosegla 12 odstotkov višjo ceno kot leto prej. Tako so bili stroški celuloze, ki predstavlja v strukturi stroškov poslovanja kar 40 odstotkov vseh stroškov, v primerjavi z letom prej višji za 3,5 milijona evrov. Dodali so, da so vpliv višje cene uspeli zmanjšati z doseganjem boljših nabavnih pogojev, optimizacijo procesov in stroškov poslovanja.

»Kljub težavnim pogojem ocenjujem lansko leto kot uspešno. Poleg poslovnega prestrukturiranja smo družbo pričeli tudi celovito kadrovsko prestrukturirati in zastavili reprogram kreditov do leta 2020. Kljub dobremu poslovanju pa so ob koncu lanskega leta narasle zapadle obveznosti v višini pet milijonov evrov,« je ob tem izjavil predsednik uprave Palome Tadej Gosak.

Nujno dokončati dokapitalizacijo

Pri tem je izpostavil, da je prav zato nujno čim prej dokončati dokapitalizacijo družbe. To so delničarji s Slovenskim državnim holdingom na čelu podprli na januarski skupščini, a so mali delničarji dosegli izdajo začasne odredbe, ki Palomi do končne odločitve sodišča glede skupščinskih sklepov prepoveduje nadaljevanje postopkov za povečanje kapitala.

»Ocenjujemo, da je onemogočanje zaključka dokapitalizacije, ki ga s svojimi aktivnostmi izvajajo le nekateri manjšinski delničarji, naravnano k prekinitvi dokapitalizacije, kar ogroža družbo. Delničarji družbe so na skupščini potrdili predlog uprave za dokapitalizacijo družbe s skoraj soglasno večino, z več kot 99 odstotki oddanih glasov. Pri postopku dokapitalizacije smo zasledovali predvsem razvoj regionalno pomembne družbe, ki je ključna za zaposlene, poslovne partnerje, lastnike ter slovensko gospodarsko in socialno okolje. Uprava bo zato izvedla vse potrebne pravne postopke, da bo dosegla nadaljevanje postopka,« je poudaril Gosak.

Paloma je lani proizvedla nekaj manj kot 66.000 ton papirja in dobrih 60.000 ton konfekcije, so sporočili iz družbe. Dodali so, da je povpraševanje po Palominih izdelkih raslo na vseh strateški trgih, najbolj povečali v Sloveniji in v Srbiji. V Srbiji ima Paloma približno šestodstotni tržni delež, v Slovenij pa že 39,2-odstotnega.

Letos Paloma načrtuje 90 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, vendar je, kot pravijo, za nadaljnjo stabilnost družbe nujen uspešno zaključen postopek pridobivanja kapitala za razvoj.