Hit bo po napovedih delil dobiček

Hit bo izplačal za 1,3 milijona evrov dividend, ima tudi tri nove nadzornike.
Objavljeno
19. junij 2017 17.42
Blaž Močnik
Blaž Močnik

Nova Gorica – S skupščino je novogoriška družba Hit potegnila črto pod poslovanjem lanskega leta. Skoraj 90 odstotkov udeležbe kapitala z glasovalno pravico je potrdila poročila za obdobje, kjer je Hit ustvaril čisti poslovni izid v višini 3.792.422 evrov. Uprava je sklenila skoraj 1,9 milijona razporediti v rezerve, s čimer bi bilančni dobiček za lansko poslovno leto znašal 2,9 milijona.

»Skupščina je po nasprotnem predlogu SDH in Kapitalske družbe sprejela sklep, da se za plačilo dividende delničarjem - imetnikom prednostnih delnic, nameni 1,35 milijona evrov, preostali bilančni dobiček v višini 1,6 milijona pa ostane nerazporejen,« so sporočili.

Skupščina je pooblastila predsednika uprave Janeza Mlakarja za sklenitev nove pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku za poslovno leto 2018, ki predvideva izplačilo zaposlenim v višini največ desetih odstotkov čistega dobička.

Novi nadzorniki

Precejšnje spremembe so sledile v nadzornem odboru družbe. Odslej bodo nad poslovanjem družbe bdeli Irma Frelih iz SDH, Marjan Pintar, direktor družbe Soške elektrarne Nova Gorica, in Gregor Bajraktarević, član uprave Kapitalske družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Mandat je potekel Nadi Drobne Popovič (SDH) in Miranu Lampretu (KAD), že pred skupščino je odstopil predsednik nadzornega sveta Marino Furlan. Aprila je mandat potekel tudi Silvanu Križmanu, namesto njega pa je vlada Vasjo Medveščka. Ostajata dva predstavnika zaposlenih - Simon Bratina in Blaž Aldžić Matiš.

Slovenski državni holding in Kapitalska družba poslovanje družbe v letu 2016 ocenjujeta za uspešno, saj so ključni kazalniki poslovanja presegli tako tiste iz leta 2015, kot tudi načrtovane, sporočajo iz Hita.