Ikea obljublja 300 zaposlitev

Švedska trgovska hiša bo v Ljubljani odprla trgovino predvidoma leta 2018.

tor, 26.01.2016, 12:27

Ljubljana − Švedska Ikea oziroma njena slovenska družba Ikea Slovenija in Zavarovalnica Triglav sta sklenili kupo-prodajno pogodbo, s katero je Ikea kupila zemljišče na območju BTC za svojo trgovino v Sloveniji, ki jo bo predvidoma odprla leta 2018.

Za zemljišče je Ikea, kakor smo že poročali prejšnji teden, odštela 16 milijonov evrov. A pri tem so pomembne tudi odločitve Mestne občine Ljubljana (MOL). Torej bo tudi odločitev MOL, da za gradnjo Ikee ne bo potreben podroben prostorski načrt, ampak sprememba OPN, verjetno pospešila gradnjo, kajne?

Iz Ikee so odgovorili: »Tako je. S potrjenimi spremembami občinskega prostorskega načrta in ob že omenjeni izpolnitvi vseh drugih pogojev iz podpisanega memoranduma o soglasju, ki smo ga leta 2014 sklenili z Mestno občino Ljubljana, ter uspešnim nakupom zemljišča, potrebnega za gradnjo naše trgovine, na naši strani sledi izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutno se ukvarjamo z razpisom za izvajalca − arhitekta, ki nas bo vodil skozi omenjeni projekt. Načrtujemo, da bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan v letu 2016. Za izdajo gradbenega dovoljenja pa bomo zaprosili oziroma oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja takrat, ko bodo v celoti izpolnjene vse zaveze iz omenjenega memoranduma.«

Ljubljanska Ikea bo podobna zagrebški

Kakšne pa so sicer novosti, ki spremljajo projekt gradnje Ikee v Ljubljani? Iz Ikee odgovarjajo, da je po njihovih načrtih za slovenski trg predvidena zelo podobna trgovina, kot je v Zagrebu. Tako po velikosti kot načinu ureditve.

»Trgovina bo obsegala več kot 30.000 kvadratnih metrov ter bo zasnovana in urejena na enak način, kot so vse naše trgovine po svetu. Podoba trgovine bo odvisna od zasnove, ki jo bodo pripravili arhitekti. Svoje delo bodo izvedli v skladu z lokacijsko informacijo, ki velja za območje, kjer bo naša trgovina stala, ter glede na velikost in obliko zemljišča, na katerem bo zrasla trgovina. Pri zasnovi trgovine bo treba upoštevati tudi obstoječi prometni režim in obstoječo ureditev lokacije ter delno tudi podobo trgovskega centra BTC,« so pojasnili.

Ikea bo v Ljubljani trajnostna

Tudi sicer bo Ikea pri gradnji in lansiranju svoje trgovske hiše v Slovenije trajnostna: »Trgovina v Ljubljani bo vključevala vse najnovejše komponente trajnosti, kot so na primer geotermalna energija, sončni kolektorji, učinkovito ravnanje z odpadki in podobno. Zasnova trgovine v Ljubljani teče vzporedno z vsemi drugimi aktivnostmi, potrebnimi za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

Ikea napoveduje okrog 300 zaposlitev

Iz Ikee so odgovorili, da bo družba ob začetku gradnje trgovine v Sloveniji zaposlila vodstveno ekipo trgovine v Ljubljani. Prav ta ekipa bo med drugim zadolžena tudi za kadrovanje delovne sile za delo v trgovini.

»Samo kadrovanje se bo, tako kot običajno v naši družbi pri podobnih projektih, začelo predvidoma šest mesecev pred odprtjem trgovine. V trgovini Ikea bo neposredno zaposlitev dobilo približno 300 ljudi, trgovina pa bo nudila še veliko več zaposlitev posredne narave. Ikea pri zaposlitvi nudi enake možnosti vsem. Najpomembneje je, da kandidat ustreza razpisanim kriterijem. V družbi Ikea veliko pozornosti namenjamo tudi dobro razviti kulturi podjetja. Ta pa se med drugim kaže tudi v vedenju ljudi, ki so zaposleni pri nas. Med našimi ključnimi elementi za uspeh so namreč prav pravi ljudje z vrednotami, ki jih zagovarjamo in po katerih se ravnamo tudi sami. Zato končni izbiri med ustreznimi kandidati namenimo kar nekaj pozornosti.«

 

Prijavi sovražni govor