Klima Petek dolguje državi in podizvajalcem

Neplačila podizvajalcev je še vedno pogosta težava v gradbeništvu.

pet, 18.03.2016, 08:00
Večna težava, brez rešitev

Neplačevanje podizvajalcev je še vedno pogosta težava, pravi sekretar sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Janko Rozman. Na vprašanje, kaj lahko nepoplačani podizvajalci storijo, je Rozman odgovoril: »Če imajo dobre pogodbe lahko upajo na sodno rešitev ali pa zahtevajo izvršbo, če so izpolnjeni pogoji. A do izvršbe velikokrat ne more priti, ker si izvajalci izmišljujejo različne napake in ne želijo podpisati prevzemnega zapisnika o končanju del. Podizvajalec brez zapisnika o končanju del in končnem obračunu nima dobre osnove za sodno pot.« Ob tem Rozman poudarja, da je veliko odvisno od pogodbe med podizvajalcem in naročnikom: »A pogodbo običajno predloži močnejša stran šibkejši in vanjo vnese, kar želi. Instrumentov za preganjanje neplačil zagotovo ne dajo v pogodbo.«

»Težave neplačila podizvajalcev v gradbeništvu ne znamo rešiti. To je problem, ker je večina izvajalskih pogodb brez zavarovanja plačila,« opozarja Jože Renar, direktor gradbeniške zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Tako Rozman kot Renar s prstom kažeta na javne naročnike. Rozman pravi, da ti zamujajo s plačili, Renar pa pravi, da spodbujajo oddajo neobičajno nizkih ponudb, zato izvajalci večkrat niso sposobni poplačati podizvajalcev.

Z aprilom bo začel veljati nov zakon o javnem naročanju, ki bo po mnenju vlade izboljšal poplačila podizvajalcev pri gradbenih projektih. Nov zakon določa, da so neposredna plačila podizvajalcem pri storitvah in gradnjah še vedno obvezna, a le, če podizvajalec to zahteva. Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, morata glavni izvajalec in podizvajalec z izjavo potrditi poravnavo vseh obveznosti v 60 dneh po plačilu zadnjega računa ali situacije. Če naročnik ne bo prejel te izjave, ali bo ta neresnična, je v skladu z zakonom to prekršek, kjer bo tak izvajalec poleg globe tudi izločen iz postopkov javnih naročil za tri leta.

Ljubljana – Podjetje Klima Petek, ki je za časa prve Janševe vlade z državo opravilo številne posle, se je znašlo v težavah: že dalj časa ima blokirane račune, državi dolguje plačilo davkov in ne uspe poravnavati obveznosti do podizvajalcev.

Na nas se je obrnil eden od podizvajalcev Klime Petek, ki ne želi biti imenovan, in pravi, da ga Klima Petek na treh objektih ni poplačala, in sicer pri gradnjah pošte v Celju, poslovne stavbe Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu ter obnove Instituta informacijskih znanosti (Izum) v Mariboru. Podizvajalec je po lastnih besedah eden od več nepoplačanih podizvajalec Klime Petek na teh objektih in dodaja, da mu to podjetje ne izda cesijske pogodbe, ki bi jo podizvajalec moral predati glavnim izvajalcev del.

Direktor in lastnik Klime Petek Kristijan Petek je na naša vprašanje odgovoril, da razume težavo svojega podizvajalca, saj je to težava, s katero se kot sami podizvajalci dnevno soočajo in tudi sami niso plačani: »Glede na razmere v gradbeništvu gre torej za klasično situacijo in tudi mi smo v mnogih primerih v identični poziciji, ko se borimo za svoj denar.« Ob tem pojasnjuje: »Naše podjetje se že 35 let na izjemno zahtevnem področju trudi delati v zadovoljstvo svojih strank in partnerjev. Od leta 2008, po začetku propada skorajda celotnega gradbenega sektorja v Sloveniji in širši regiji, smo bili tudi sami zaradi neplačil in posledičnih stečajev, ko so nam upniki v stečaju ostali dolžni veliko denarja, soočeni z izjemno zahtevnimi razmerami za poslovanje.«

Glede konkretnega podizvajalca pravi, da so z njim začeli sodelovati pred tremi leti, do danes pa je dobil plačanih skoraj 80 odstotkov vseh del. »Pri tem bi želeli opozoriti, da je zadnja faktura zapadla šele danes (v torek, op. p.), pred nekaj dnevi pa je v obliki cesijske pogodbe dobil plačanih del zapadlih terjatev,« dodaja Petek. Podizvajalec sicer trdi, da od novembra ni dobil plačanih situacij.

Tudi davčni neplačniki

Klima Petek ni dolžna le podizvajalcem, ampak tudi državi, saj jo Finančna uprava uvršča na seznam davčnih neplačnikov. Klima Petek je leta 2014, za to leto so na voljo zadnji podatki, ustvarila 7,9 milijona evrov prihodkov, kar je dobra dva milijona evrov več kot leto prej, in 21.836 evrov čistega dobička. Družba je imela za 4,1 milijona evrov kratkoročnih obveznosti, kar je milijon evrov več kot leto prej. Od tega je bilo poslovnih obveznosti za 3,3 milijona evrov in 800.000 kratkoročnih finančnih obveznosti. Kristijan Petek, brat Boruta Petka, tajnika v kabinetu nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše, nam na vprašanja o lanskem poslovanju ni odgovoril. Prav tako ne na vprašanje, ali držijo navedbe podizvajalcev, da naj bi Klima Petek iz prejetih sredstev za gradnjo Pošte Celje plačala upnike, ki s tem projektom nimajo povezave, in sicer Factor banko in Eurolux.

Zakon ščiti podizvajalce v prvi verigi

Podizvajalci so nepoplačani na dveh javnih objektih, tako na Pošti kot na Izumu pa pravijo, da lahko v skladu z zakonom poplačajo le podizvajalce glavnega izvajalca, podizvajalce nižje v verigi pa ne. Na Pošti Slovenije so pojasnili, da so v pogodbenem odnosu za gradnjo paketne pretovorne pošte v Celju izključno z glavnim izvajalcem Strabagom, ki je v celoti odgovoren za izvajanje pogodbe. Kot javni naročnik pa lahko neposredno plačujejo le podizvajalce, za katere je tako v pogodbi določeno, med drugim tudi Klimo Petek: »Pošta Slovenije opravlja plačila podizvajalcem glavnega izvajalca (torej podizvajalcem v »prvi verigi«), ne pa vsem ostalim, ki jih je angažiral podizvajalec. Pošta Slovenije kot naročnik za obravnavanje zahtevkov podizvajalcev v »drugi verigi« nima pravne podlage.« Ob tem v Pošti pojasnjujejo, da so doslej plačevali situacije v celoti Strabagu, saj za neposredno plačilo podizvajalcem ni bilo zahtev v situacijah, Strabag pa je predložil dokazila, da je sam poplačal podizvajalce. Tako so zagotovili tudi v Strabagu, kjer pravijo, da vedno izpolnijo vse pogodbene obveznosti.

»Po prejemu dopisov s strani podizvajalcev Klime Petek je Pošta Slovenije pisno pozvala Strabag in normiranega podizvajalca Klima Petek na razjasnitev okoliščin domnevnega nepoplačevanja terjatev podizvajalcev Klime Petek in ureditvi razmer glede plačevanja. Pošta Slovenije kot naročnik namreč vedno dosledno in v rokih poravnava svoje obveznosti, kar pričakuje tudi od svojih pogodbenikov in njihovih podizvajalcev,« pravijo v Pošti in dodajajo: »S strani podizvajalca Klima Petek smo prejeli odgovor, da bodo preostale obveznosti poravnali po opravljenem končnem obračunu in primopredajnem zapisniku, o čemer se dogovarjajo s svojimi podizvajalci.«

Strabag je tudi dogradil in energetsko saniral Institut informacijskih znanosti, 9,5 milijona evrov vreden projekt pa je bil večinoma financiran z evropskimi sredstvi. Tudi direktor Izuma Davor Šoštarič pravi, da lahko sami poplačajo samo glavnega izvajalca in normirane podizvajalce, ne pa tudi podizvajalcev nižje v verigi. Sicer pa o neplačilu podizvajalcev pravi, da je to »sramota za državo«.

Podizvajalci Klime Petek trdijo, da so bili neplačani tudi pri gradnji poslovne stavbe nacionalnega nogometnega centra Brdo, ki jo je gradil CGP. Na NZS pravijo, da s Klimo Petek niso imeli pogodbe in za domnevno neplačilo podizvajalcev ne vedo.

Prijavi sovražni govor