Knez padel zaradi Delkoma, Vidic s poslovnim načrtom

V državni avtocestni družbi primopredajo še pripravljajo, spremenjena uprava pa že seje.
Objavljeno
14. januar 2016 18.46
Aleš Stergar
Aleš Stergar

Ljubljana – Začasni prvi mož Darsa Tomaž Vidic ter člana uprave Gašper Marc in delavski direktor Marjan Sisinger so se danes popoldne že sestali na prvi seji v novi sestavi, do primopredaje med Vidicem in razrešenima predsednikom in članom uprave Matjažem Knezem in Francem Skokom pa še ni prišlo.

Prednostna naloga prenovljenega poslovodstva je poslovni načrt za leto 2016. Pripravili naj bi ga po usmeritvah in zahtevah, ki so jih v nadzornem svetu Darsa oblikovali na sredini seji še pred tem, ko so pod točko razno nepričakovano razrešili Matjaža Kneza in Franca Skoka, zaklenili njuni pisarni, jima do predaje poslov prepovedali vstop v prostore družbe iz katerih so ju potem pospremili varnostniki.

Člani NS Darsa, ki so bili imenovani lansko jesen, so se po besedah namestnika predsednika Mihe Juharta dogovorili, da razrešitve ne bodo komentirali. Tudi predsednik NS Darsa Marjan Mačkošek, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, ni bil dosegljiv. Razlog za razrešitev je Darsova telekomunikacijska hčerinska družba Delkom, ki je bila novembra lani spet pripojena k matični družbi.

Delkom

V sporočilu so nadzorniki zapisali, da so ugotovili, da sta Matjaž Knez in Franc Skok 10. novembra 2013 (!) sprejela akt o ustanovitvi telekomunikacijske hčerinske družbe Delkom, ne da bi prej pridobila soglasje nadzornega sveta. Sedanji nadzorniki »štejejo«, da sklep predprejšnjega nadzornega sveta "po vsebini ni takšen, da bi ustrezal zahtevanemu soglasju, saj se nanaša na druge hčerinske družbe, ki nikoli niso bile ustanovljene."

Takisto je po navedbah sedanjih nadzornikov sporna vsebina akta o ustanovitvi Delkoma, kateri "določa nepojasnjeno visok znesek osnovnega kapitala družbe in po nepotrebnem tudi dvotirni sistem upravljanja, kar je oboje vplivalo na ekonomičnost poslovanja.«

Za NS sta sporni tudi dve pravni mnenji naročeni pri družbi AR Plane, v skupni vrednosti 25.498 evrov. »Gre za dve pravni mnenji, katerih vsebina je tako rekoč identična, pri čemer je bilo prvo pravno mnenje izdelano marca 2014 (ko je NS Darsa še vedno vodil Dušan Hočevar, op. a.) za znesek 13.908 evrov, drugo pa aprila 2015 (ko je Darsovim nadzornikom že predsedoval Robert Ličen, op. a.) za 11.590 evrov, pri čemer je drugo pravno mnenje prepis prvega z malenkostnim dodatkom. Tudi sicer pravni mnenji večinoma povzemata javno dostopne podatke in je njuna cena nesorazmerna,« ugotavljajo sedanji nadzorniki.

Matjaž Knez, ki napoveduje, da bo za zaščito svojih interesov uporabil vsa pravna sredstva, vključno z odšodninsko tožbo, za razrešitev ne vidi razloga, saj so Darsovi rezultati dobri, tudi revizorji niso imeli pripomb. Zgodba se je po njegovih besedah pripravljala že dalj časa, kar je po svoje razumljivo, saj so pred Darsom veliki posli. Od gradnji odseka Gruškovje – Draženci je v zaključni fazi izbira izvajalca uvedbe elektronskega cestninjenja za težji promet.

Elektronsko cestninjenje

Ponudbe za uvedbo elektronskega cestninjenja so oddali Telekom Slovenije in Q-Free Traffic Design za sto milijonov evrov brez DDV, Iskratel in slovaški Sky Toll za 110 milijonov evrov brez DDV, Cetis in italijanski družbi Autostrade ter Engineering Informatica za 114,6 milijona evrov brez DDV ter ljubljanska in dunajska družba Kapsch Traffic Com za slabih 115 milijonov evrov brez DDV.

Predprejšnji predsednik NS Darsa Dušan Hočevar je za Delo povedal, da so Delkom ustanovili zato, da bi Dars lahko optimalno tržil svoje optično omrežje. Sicer pa je Knezova uprava po njegovih besedah naredila veliko dobrega in se lahko pohvali z dobrimi rezultati – od krčenja stroškov do reprogramiranja obveznosti. Ugotavlja tudi, da v Sloveniji takorekoč ni državnih podjetij, kjer bi nadzorniki in poslovodstva v miru dokončali en, kaj šele dva mandata, v takih razmerah pa potem obvladuje dogajanje drugi ali celo tretji nivo upravljanja.

Prejšnji predsednik NS Darsa Robert Ličen, ki je bil zamenjan lansko jesen, potem ko je javno spregovoril o pritiskih za zamenjavo poslovodstva Darsa, je prepričan, da bo krivdni razlog za razrešitvi na sodišču padel. V svojem (enoletnem) mandatu je poskušal presekati vodilno filozofijo v državi, ko "prihaja do menjav zaradi barve las". To se bo po njegovih besedah morda spremenilo, ko bodo nadzorniki za krivdne razrešitve odgovarjali s svojim denarjem.