Lani v Leku več kot 90 novih delovnih mest

V Mengšu proizvajajo več kot 20 različnih farmacevtskih učinkovin za zdravila, ki potujejo na več kot 160 svetovnih trgov.

pet, 08.01.2016, 15:17

Mengeš - Danes so na mengeški lokaciji farmacevtske družbe Lek, članice skupine Sandoz, odprli vrata okoliškim prebivalcem. Lokacija v Mengšu se je z razvojem raziskovalne in proizvodne dejavnosti v zadnjih letih izjemno okrepila in postala eden ključnih delov globalne farmacevtske družbe Sandoz, pridobiva pa tudi vedno pomembnejšo vlogo v skupini Novartis. Družba v Mengšu širi tudi okoljska vlaganja, s katerimi še dodatno zmanjšuje vplive svojega delovanja na okolje, so sporočili iz Leka.

Lokacija Leka, člana skupine Sandoz, v Mengšu že 70 let nenehno raste in se razvija. Je razvojni in proizvodni center Sandoza, odgovoren za zahtevnejše učinkovine ter podobna biološka zdravila za prodajo po vsem svetu. Skupno v Mengšu dela že več kot 900 sodelavcev in kar dobrih 40 odstotkov zaposlenih prihaja iz regije (Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin). To uvršča Lek med pomembnejše zaposlovalce v regiji.

Razvoj in proizvodnja farmacevtskih učinkovin v Mengšu imata pomembno vlogo v Sandozu in Novartisu
»V Mengšu delujeta dve ključni enoti: razvoj in proizvodnja učinkovin ter razvoj in proizvodnja podobnih bioloških zdravil. Manjši del proizvodnje še vedno temelji na rastlinskih ekstraktih, proizvajamo pa tudi končne izdelke (probiotik). Poleg tega imamo v Mengšu še kontrolo kakovosti in podporne dejavnosti, kot so vzdrževanje in energetika, skladiščenje in logistika, oddelek za obvladovanje zdravja, varnosti in okolja ter gasilska služba,« je povedal Egidij Capuder, direktor Proizvodnje farmacevtskih učinkovin Mengeš.

Proizvodnja učinkovin se je na lokaciji Mengeš začela že pred sedmimi desetletji. Danes v Mengšu proizvajajo več kot 20 različnih farmacevtskih učinkovin za zdravila Sandoza in Novartisa, ki potujejo na več kot 160 svetovnih trgov.

Novartis se zaveda pomena obratov v Mengšu, zato je v lokacijo v Mengšu vložil že več kot 180 milijonov evrov, 120 milijonov evrov v proizvodnjo farmacevtskih učinkovin in več kot 64 milijonov evrov v biofarmacevtiko.

Biofarmacevtika Mengeš - edini industrijski center za sodobno biotehnologijo v Sloveniji


Biofarmacevtika je najsodobnejša in najhitreje rastoča veja farmacevtske industrije, ki prinaša nove možnosti zdravljenja številnih kompleksnih bolezni. V Biofarmacevtiki Mengeš, ki je ključni del Sandozove in Novartisove biofarmacevtike, dela več kot 350 strokovnjakov. Od tega jih ima 80 odstotkov visokošolsko izobrazbo ali več, kar 34 odstotkov je magistrov in doktorjev znanosti.

»V Mengšu smo vključeni v razvoj vseh Sandozovih podobnih bioloških zdravil in proizvajamo učinkovino eritropoetin alfa. Z najnovejšo naložbo v letu 2015 v vrednosti dobrih 10 milijonov evrov smo pridobili nove laboratorije za analitiko proteinov, razvoj končnih biofarmacevtskih oblik in biofiziko proteinov. S tem bomo še dodatno utrdili svojo vlogo kot pomembna razvojna in proizvodna lokacija za biofarmacevtiko znotraj Sandoza in Novartisa,« je razložil dr. Matjaž Oven, direktor Biofarmacevtike Mengeš.

Krepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo

Poslovanje Leka, člana skupine Sandoz, temelji na dolgoročni strategiji, ki vključuje družbeno odgovorno ravnanje na vseh področjih delovanja, k čemur sodi tudi dejavno vključevanje v lokalno skupnost. Lek, član skupine Sandoz, tako v Mengšu in celotni regiji že vrsto let podpira različna društva in organizacije v lokalni skupnosti, med drugimi Dom počitka Mengeš, Društvo Sožitje Mengeš, CIRIUS Kamnik ter okoliška prostovoljna gasilska društva (Mengeš, Topole, Loka pri Mengšu, Homec, Jarše), programe osnovnih šol in vrtcev (Mengeš, Preserje pri Radomljah, Roje, vrtec Mengeš, šolski center Rudolfa Maistra).

Vsako leto Lekovi prostovoljni gasilci sodelujejo v mesecu požarne varnosti, zaposleni se vsako leto udeležijo tudi dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo, kjer namenijo svoj čas pomoči ljudem iz lokalnega okolja - v Mengšu običajno obiščejo Dom počitka in pripravijo družaben dan za učence OŠ Roje.

Celovito obvladovanje okoljskih vplivov in okoljske naložbe

Pri ravnanju z okoljem je temeljni pristop Sandoza preprečevanje vseh vrst onesnaževanj. Na najmanjšo možno mero zmanjšujejo okoljska, zdravstvena in varnostna tveganja, ki bi lahko vplivala na okolje, zaposlene in lokalno prebivalstvo. Na lokaciji v Mengšu stalno vlagajo v napredne okoljske tehnologije in uresničevanje okoljske politike ter nadaljujejo z uresničevanjem ključnih okoljskih ciljev družbe. Pri tem izpolnjujejo najmanj zakonske predpise, predvsem pa razvijajo dobro okoljsko prakso.

Pri omejevanju vplivov na okolje dajejo poudarek izboljšanju učinkovitosti rabe vode in energetski učinkovitosti, povečevanju učinkovitosti ravnanja z odpadki in zmanjšanju emisij hlapnih organskih spojin v ozračje. Porabo vode na enoto izdelka so v letu 2014 izboljšali za sedem odstotkov v primerjavi z letom prej, skupne emisije lahkohlapnih spojin so upadle za 16 odstotkov. V primerjavi z letom 2010 so skupne emisije lahkohlapnih spojin zmanjšali kar za 67 odstotkov, učinkovitost rabe vode na tono proizvoda so povečali za tri odstotke, energetsko učinkovitost pa za 12 odstotkov.

Za naložbe v varovanje okolja je Lek v letu 2014 skupno namenil 2,9 milijona evrov.

Prijavi sovražni govor