Lesna Tovarna ivernih plošč Otiški Vrh bo odpuščala

Na predlog vodstva se je začela prisilna poravnava koroškega podjetja, ki bo število zaposlenih znižal iz 173 na 55.

tor, 17.07.2012, 13:30
Večinski delež Lesne TIP je septembra lani od podjetja Prevent LES, ki je v stečajni masi Prevent Globala, kupilo turško podjetje Miador. Prodaji turškemu lastniku so zaposleni nasprotovali.

Slovenj Gradec - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je danes začelo postopek prisilne poravnave koroškega podjetja Lesna Tovarna ivernih plošč (TIP) Otiški Vrh. Začetek postopka je zaradi plačilne nesposobnosti predlagalo vodstvo družbe, ki v načrtu finančnega prestrukturiranja predvideva preoblikovanje družbe in občutno zmanjšanje števila zaposlenih.

Sodišče je za upraviteljico prisilne poravnave imenovalo Moniko Rozman. Upniki imajo mesec dni časa za prijavo terjatev.

Direktor družbe Lesna TIP Otiški Vrh Dušan Mežnar v osnovnem načrtu finančnega prestrukturiranja podjetja navaja, da je družba trajneje nelikvidna, kar dokazujejo izvršbe na računu, neuspešna dokapitalizacija družbe in zapadle obveznosti do navadnih nezavarovanih upnikov ter nezmožnost tekočega poravnavanja obveznosti do zavarovanih upnikov.

V načrt finančnega prestrukturiranja, ki ga morajo v nadaljnjem postopku potrditi upniki, vodstvo družbe predvideva ukinitev ali odprodajo programa izdelave vratnih kril in podbojev, kjer je zaposlenih 62 ljudi, in spremembo poslovnega modela programa izdelave ivernih plošč, ki je glavna dejavnost družbe.

V okviru spremembe poslovanja vodstvo predvideva odprodajo stroja za proizvodnjo ivernih plošč, ki je ob zagonu leta 2007 veljala za največjo naložbo podjetja in za katero podjetje še odplačuje posojilo.

Podjetje načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih, ki jih je 173. PZačela se je prisilna poravnava koroškega podjetjarihodnje leto jih nameravajo zaposlovati le še 55.

 

Prijavi sovražni govor