Luka Koper naročila večja dvigala za kontejnerski terminal

Omogočili bodo pretovor 1,3 milijona zabojnikov na leto; hkrati investirajo v interno železniško infrastrukturo.

ned, 21.02.2016, 20:00

Železniški tiri za prihodnost

V Luki Koper zaradi načrtovane večje obremenitve s kontejnerskimi vlaki vlagajo v pristaniško železniško infrastrukturo, ki je ena največjih tovrstnih gradenj do zdaj. Z njo želijo povečan kontejnerski promet obvladovati s povečanjem železniških zmogljivosti v pristanišču, upoštevajoč izkušnje velikih evropskih pristanišč. Tako za tirna dvigala RMG gradijo tri sedemstometrske tire, dva tira pa podaljšujejo. Ta tehnologija bo omogočala hkratno delo na vseh vagonskih kompozicijah, kar bo pomembno povečalo pretovorne zmogljivosti kontejnerskega terminala. Gradnja, ki bo v kratkem končana, poteka tako, da ne ovira operativnega dela.

Ker ladjarji pri iskanju ekonomije obsega kontejnerskih prevozov naročajo vse večje kontejnerske ladje, katerih zmogljivost že presega 18.000 TEU (kontejnerskih enot), se morajo pristanišča temu prilagajati, da ohranjajo konkurenčnost na trgu. Temu trendu sledijo tudi v Luki Koper.

Zaradi čedalje hitrejšega povečevanja števila pretovorjenih zabojnikov so se tudi v Luki Koper odločili za nakup novih kontejnerskih dvigal. Gre za del investicije, ki predvideva tudi podaljšanje prvega pomola in gradnjo dodatnih kapacitet na kontejnerskem terminalu, s katerim bo ta do leta 2020 dosegel kapaciteto 1,3 milijona pretovorjenih zabojnikov na leto.

Precej zmogljivejša štiri postpanamax dvigala

Za delo na ladjah so naročili dve večji in zmogljivejši kontejnerski dvigali STS (Ship-to-Shore), dimenzije super post-panamax, s katerima bodo lahko pretovarjali zabojnike na kontejnerskih ladjah kapacitete do 14.000 TEU. Obstoječa štiri post panamax dvigala, s katerimi zdaj pretovarjajo ladje kapacitete do 8000 TEU, dosegajo namreč le do 18 zabojnikov v širino in devet zabojnikov v višino nad ladijskim krovom, novi dvigali pa bosta omogočali delo na ladjah, ki v širino lahko sprejmejo do 24, v višino pa 11 kontejnerjev. Novi super postpanamax dvigali bosta začeli obratovati predvidoma junija 2017.

Poleg obalnih kontejnerskih dvigal STS so naročili tudi dve dvigali RMG (Rail Mounted Gantry Cranes). To sta mostni dvigali na tirnicah, ki bosta namenjeni nakladanju in razkladanju kontejnerjev na železniške vagone. Za njihovo nemoteno delo že podaljšujejo dva obstoječa tira na kontejnerskem terminalu in gradijo tri nove, dolge 700 metrov.

Konec leta pa bodo na skladiščnih površinah kontejnerskega terminala uporabljali tudi sedem novih dvigal E-RTG (Electrification-Rubber Tyred Gantry Crane). Gre za mostna dvigala na pnevmatikah. Posebnost teh dvigal je, da za obratovanje izkoriščajo električno energijo iz omrežja, kar zagotavlja manjšo obremenitev okolja z izpusti plinov in hrupa.

V kontejnerski terminal bodo vložili 235 milijonov evrov

Za ohranitev primata največjega kontejnerskega terminala v Jadranu po letnem pretovoru kontejnerjev bodo v Luki Koper v prihodnjih petih letih samo za naložbe v kontejnerski terminal namenili 235 milijonov evrov. Tako so že lani začeli povečevati skladiščne površine in dodatni tir na kontejnerskem terminalu ter dodatni tir ob novi garaži za kontejnersko mehanizacijo. Izvaja se tudi več investicij v interno železniško infrastrukturo, ki bodo pomembno vplivale na pretočnost vagonov v koprskem pristanišču.

Umaknili so tudi garaže za kontejnersko mehanizacijo in tako pridobili dodatne površine za skladiščenje kontejnerjev. Na drugi lokaciji, kjer je bila prej garaža za lesni terminal, so zgradili novo garažo z delavnico za kontejnersko mehanizacijo površine 4000 kvadratnih metrov, ki je bila v uporabo predana na začetku decembra lani.

Dodatne površine za skladiščenje kontejnerjev

Na novo so uredili tudi veliko površino za parkiranje delovnih strojev, predvsem vlačilcev in manipulatorjev. Skupaj gre za dobrih 17.600 kvadratnih metrov na novo asfaltirane površine, na kateri zdaj skladiščijo kontejnerje, kar je ključno pri nenehnem povečevanju kontejnerskega prometa. Pozneje bo tam parkirišče za kontejnersko mehanizacijo.

Dela so bila opravljena fazno. Najprej so stabilizirali teren, uredili kanalizacijo in odvodnjavanje. Celotno površino so utrdili in zvišali, da so jo poravnali s sosednjimi površinami, jo asfaltirali in zarisali nove talne oznake. Površina je zdaj tako utrjena, da na njej po potrebi skladiščijo po pet kontejnerjev v višino.

Prijavi sovražni govor