Mikrokrediti za socialna podjetja

Na voljo štiri milijone evrov, za posamezno podjetje največ 25.000 evrov

sob, 12.03.2016, 13:00

Ljubljana - Slovenski podjetniški sklad je skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini štirih milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Takšna podjetja naj bi si  s tem zagotovila ugodne vire financiranja za nemoteno in tekoče poslovanje.

Ukrep je podprt s sredstvi Evropskega socialnega sklada in omogoča podjetjem s statusom socialnega podjetja, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih virov, enostaven dostop do finančnih sredstev.

Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg ter zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Mikrokrediti za socialna podjetja so na voljo po nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 do 5 odstotkov), z ročnostjo do 60 mesecev in možnostjo koriščenja mopratorija do šest mesecev. Posamezno podjetje lahko pridobi največ 25.000 evrov kredita.

Prijavi sovražni govor