Nekdanji direktor Radeče papir nova vrača udarec

Zaradi dveh milijonov evrov dolga 
je predlagal prisilno poravnavo. Kapitalsko neustreznost razbral iz bilance 2015.

 

Objavljeno
20. marec 2017 17.37
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Radeče – Družbe Radeče papir nova (RPN) tudi arabsko lastništvo ni obvarovalo pred povračilnim udarcem nekdanjega direktorja Igorja Rakuše, ki je leta 2013 po propadu stare papirnice pripeljal rešitev v obliki dubajskega Emkaana, iz nje pa kmalu v sporu odšel. Rakuša in še dva finančna upnika Okrožnemu sodišču v Celju predlagajo začetek prisilne poravnave nad RPN.

Predlog o uvedbi prisilne poravnave za družbo Radeče papir nova, ki z invalidsko hčerjo zaposluje 280 ljudi, sta poleg Rakuše podpisala še Rok Hribernik in Elver Asllanay; prvi v imenu Strelskega centra Gaj iz Pragerskega, druga dva v imenu Interexpa Skupine in Strelskega kluba Central iz Hajdine - družb, ki jih prav tako obvladuje Rakuša.

Igor Rakuša Foto: Foto: Tadej Regent/Delo

RPN jim zaradi posojil dolguje okrog dva milijona evrov; glavnice so zapadle zadnjega decembra 2015. Večina dolga, 1,5 milijona evrov, odpade na Interexpo. Rakuša, ki je bil včeraj v tujini, je na lastniškem deležu RPN v Muflonu vpisal tudi dve hipoteki v višini skoraj 400.000 evrov.

Pred velikim poslom s Švicarji

V Radečah, smo neuradno izvedeli, vlada živčna vojna, saj se je papirnici po težavnem poslovnem letu 2015, ki ga je končala z 2,4 milijona evrov čiste izgube, lani uspelo delno pobrati in je prav v teh dneh pred velikim poslom s Švicarji.

Upniki so prisilno poravnavo sicer sprožili na podlagi bilance RPN za leto 2015, ki je izkazovala nekrito izgubo v višini 1,7 milijona evrov, kar je več kot polovica osnovnega kapitala. To pa po zakonskih kriterijih pomeni insolventnost, kapitalsko neustreznost in trajnejšo nelikvidnost.

Čeprav nekateri pravni strokovnjaki dvomijo, da bo upnikom s prisilno poravnavo uspelo - zaradi nepopolnega predloga jih je sodišče pozvalo k dopolnitvi v 15 dneh -, krajša blokada transakcijskih računov januarju, vpis hipotek in grozeča prisilna poravnava poslom niso v prid. Medtem ko je Rakuša, kot je dejal za Delo, za dopolnitev najel strokovnjake, so za Tomaža Režuna in Leopolda Povšeta, direktorja RPN, njegove terjatve sporne, ker so Rakušo prav zaradi njih predlani odslovili iz podjetja.

Tomaž Režun (levo), eden dveh direktorjev Radeče papirja nove in radeški župan. Foto: Polona Malovrh/Delo

Naj spomnimo, da so v papirniški zgodbi, ki se je leta 2013 začela obetavno, glave začele padati v manj kot dveh letih. Rakušo, ki naj bi kot direktor RPN preveč prepletal posle s svojimi družbami, so lastniki zamenjali, sledile so kazenske ovadbe, Rakuša pa naj bi bil tudi krivec za to, da na račun RPN nikoli niso »padli« obljubljeni trije milijoni evrov državne pomoči.

Posojila družb, ki jih povezuje ime Igorja Rakuše, pa niso edina, ki so konec leta 2015 bremenila RPN. Tudi do podjetij v skupini - Muflona, Emkaan Holdinga in Abdul Azis al Sidais Tradinga - je iz naslova nezavarovanih posojil imela 7,6 milijona evrov dolgov. Trenutno je papirnica solventna in ustrezno kapitalizirana.