Novi šef Save bo Gregor Rovanšek

Rovanšek je bil doslej v Savi nadzornik, nadziral je tudi upravo Gorenjske banke, v kateri je največja lastnica prav Sava.
Objavljeno
15. januar 2016 13.16
Vanja Tekavec
Vanja Tekavec

Ljubljana − Zamenjave na vrhu Save, ki je v prisilni poravnavi, si sledijo druga za drugo. Po nedavnem odstopu Aleša Aberška bo vodenje insolventnega holdinga prevzel dosedanji nadzornik Gregor Rovanšek.

Rovanšek bo mandat nastopil 15. marca, ko se izteče mandat odhajajočemu Alešu Aberšku, ta odhaja za člana uprave v Telekom Slovenije, kjer bo skrbel za finance.

Kdo je novi šef Save?

Kot vodja kontrolinga v Savi je Rovanšek sodeloval pri pripravi izhodišč za njeno prestrukturiranje in oblikovanje dolgoročne strategije razvoja, vzpostavil je enotni osrednji menedžerski informacijski sistem in posodobil sistem notranjih kontrol v Poslovni skupini Sava.

»V postopku prisilne poravnave Save je zagotavljal strokovno podporo pripravljavcem predloga prisilne poravnave, zlasti pa ustrezne in ažurne informacije ter analize o stanju premoženja skupine in o pomembnejših poslovnih dogodkih,« pravijo v Savi.

Rovanšek vodi tudi skupino za uvajanje kazalnikov USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) v Savi Turizem, Hotelih Bernardin in Istrabenz Turizmu kot enotnega računovodskega sistema za spremljanje uspešnosti v hotelirstvu. Je tudi član nadzornega sveta Gorenjske banke in predsednik revizijske komisije Gorenjske banke.

Iz holdinga sporočajo, da je Rovanšek v celoti seznanjen z vsemi podrobnostmi postopka prestrukturiranja ter s strategijo konsolidacije turizma.

Njegov prvi cilj po nastopu mandata bo, da skupaj s sodelavci prispeva k uspešno zaključenemu postopku prisilne poravnave in vzpostavitvi temeljev za implementacijo načrta finančnega prestrukturiranja.

V postopku finančnega in poslovnega prestrukturiranja nadzorni svet od največjih upnikov družbe Sava pričakuje tudi uresničevanje ustrezne vloge v kontekstu usmerjanja bodočih aktivnosti družbe, še sporočajo iz Save.