»Podjetja vabimo, da ob prodoru v tujino izkoristijo storitve Spirita«

Pogovor z Matejem Skočirjem o storitvah Spirita za izvoznike, prihajajočih javnih razpisih, sejemskih nastopih in delegacijah ...
Objavljeno
28. januar 2016 17.16
Nejc Gole
Nejc Gole

Podjetja, katerih predstavniki so se udeležili mednarodnega izobraževalnega programa ITM, so izvoz povprečno povečala za 40 odstotkov, poudarja vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij na agenciji Spirit Matej Skočir. Ta odgovarja tudi na vprašanja, kako pri prodoru v tujino podjetjem pomaga Spirit, na katere sejme in poslovne delegacije bodo letos povabili podjetja in iz katerih javnih razpisov bo na voljo denar.

Kako naj se podjetje pripravi za prodor v tujino?

Podjetjem priporočamo, da se prodora v tujino lotijo sistematično in si odgovorijo na vprašanja, kot so: zakaj želijo izvažati, katere izdelke oziroma storitve bodo izvažali, kdo je njihov končni kupec, na katere trge bodo izvažali in kakšne prodajne poti bodo uporabili. Pomembno je, da dobro proučijo trge, najdejo prave kupce, definirajo prodajne cilje.

Pri tem podjetja vabimo, da ob načrtovanju izvoznih aktivnosti izkoristijo tudi storitve Spirita, ki jim lahko pomaga z informacijami o tujih trgih, sofinanciranja tržnih raziskav, iskanja potencialnih kupcev prek stikov z gospodarskimi delegacijami in sejemskih nastopov ter tako dalje.

Spirit organizira nastope slovenskih podjetij na sejmih in podjetja vodi na poslovne delegacije v tujino. Kateri bodo letošnji najpomembnejši dogodki v tujini, kamor boste peljali slovenska podjetja?

Prvi izmed sejemskih nastopov bo glavni sejem informacijsko-komunikacijskih tehnologij CeBIT v Hannovru, aprila bo sledil eden pomembnejših sejmov za letalstvo in aeronavtiko AERO pa METS (Marine Equipment Trade Show) za navtično industrijo. Letos organiziramo tudi dva sejma sodobnega oblikovanja in interierjev Maison & Objet v Parizu ter 100 % Design v Londonu, ki smo ga organizirali že lani.

Poleg omenjenih bomo organizirali še skupinski nastop na sejmih obrambne industrije in varnosti Eurosatory, avtomobilske industrije eCarTEC, Electronica in SPS IPC DRIVES iz elektronike in avtomatike, Euromold za podjetja iz orodjarskega sektorja, podjetja živilske in prehranske industrije se bodo lahko udeležila sejma SIAL v Parizu, pohištvena podjetja vabimo na sejem MEBEL v Moskvi, potem pa sta tu še sejem Tehnike in tehničnih dosežkov v Beogradu ter sejem umetnostne obrti AF – L'Artigiano in Fiera v Milanu. Skupaj torej kar 14 sejmov, na katerih se lahko predstavijo slovenska podjetja iz različnih panog.

Na nabor sejmov vplivajo predvsem podjetja sama, saj jih vsako leto povabimo, naj izrazijo interes za posamezne sejme v prihodnjem letu. Spirit organizira skupinsko predstavitev podjetij in se za vsak posamezni sejem z razstaviščem pogaja za najboljšo mogočo lokacijo razstavnega prostora, hkrati pa krijemo stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, vpisa v katalog razstavljavcev in tehničnih priključkov. Tako podjetjem zelo zmanjšamo stroške sejemske predstavitve.

Podjetja seveda tudi povežemo in pripravimo na učinkovito sejemsko predstavitev. Če ta ne najdejo ustreznega sejma na seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva, se lahko prijavijo na javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Lani so podjetja lahko pridobila največ 8000 evrov oziroma 60 odstotkov upravičenih stroškov, med katere sodijo stroški najema, postavitve in ureditve razstavnega prostora. Glede na omejeno višino finančnih sredstev smo financirali 62 slovenskih podjetij, povprečno je bilo pridobljenih 116 novih kontaktov in zagotovljenih povprečno najmanj 15 novih poslov na podjetje. Podoben razpis bomo objavili tudi letos, predvidoma v prvi polovici leta.

Druga izmed pomembnih aktivnosti, v okviru katere se podjetja prav tako lahko predstavijo v tujini, so gospodarske delegacije. Spirit organizira in soorganizira vhodne in izhodne gospodarske delegacije, z njihovim sofinanciranjem pa znižujemo nepovratne stroške pridobivanja prvotnih informacij o tujih trgih.

Cilj poslovnih delegacij je slovenskim podjetjem olajšati vzpostavljanje novih poslovnih stikov v tujini, kar vodi do sklenitve novih poslov oziroma posledično do večjega izvoza Slovenije. Spirit samostojno ali s partnerji organizira ciljno usmerjene sektorske poslovne delegacije v tujino, predstavitve različnih industrij, podjetij in izdelkov v tako imenovanih dnevih dobaviteljev ter poslovne delegacije, ki spremljajo predsednika republike in predsednika vlade oziroma ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo v tujino.

Spirit je prek ministrstva za gospodarstvo v novi finančni perspektivi 2015–2020 prvič prejemnik kohezijskih sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj. Predvidoma letos pomladi bomo v javnih razpisih lansirali nekaj podpornih ukrepov, s katerimi bomo slovenskim malim in srednje velikim podjetjem sofinancirali nekatere izvozne aktivnosti. Med razpisi bosta gotovo javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini ter javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih.

Kateri trgi so letos najperspektivnejši, na katerih trgih in v katerih panogah so še največje možnosti za povečanje trgovine?

Letos s partnerskimi institucijami načrtujemo nadaljevanje organizacije gospodarskih delegacij v avtomobilski industriji v Nemčiji, Rusiji in na Češkem. Predstavitev živilske industrije bomo predvidoma izvajali tudi v Italiji, Avstriji, Nemčiji in Franciji. Organizirali bomo tudi dogodke, ki ne bodo sektorsko specificirani, ampak namenjeni podjetjem iz različnih sektorjev. Z dogodki bomo spodbujali predstavitve podjetij tako na tradicionalnih, evropskih trgih kot na netradicionalnih trgih. Seveda bodo aktivnosti odvisne predvsem od interesa slovenskih podjetij za take predstavitve.

Kakšni so učinki sejmov in poslovnih delegacij?

Lani smo organizirali skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na enajstih mednarodnih sejmih v tujini, Spirit je zakupil 1820 kvadratnih metrov razstavnih površin, na katerih se je predstavilo 87 podjetij, ki so pridobila več kot 4270 poslovnih kontaktov in sklenila 260 poslov.

Poleg tega smo lani samostojno ali v sodelovanju z drugimi institucijami izvedli 33 izhodnih, 11 vhodnih delegacij in šest strokovnih seminarjev. Na teh dogodkih je sodelovalo 988 slovenskih in 17.983 tujih podjetij ter nekaj institucij. Glede na izpolnjene anketne vprašalnike po izvedenih delegacijah so podjetja pridobila več kot 1800 novih poslovnih kontaktov in uresničila kar nekaj novih poslov. Rezultati posamezne gospodarske delegacije se kažejo dolgoročno, saj od predstavitve posameznega podjetja do sklenitve posla lahko mine precej časa.

Kot zelo uspešni so se izkazali dnevi dobaviteljev za avtomobilsko industrijo, lani pa smo predstavili še dobavitelje iz živilske in prehranske industrije. Slovenska podjetja smo predstavili tujim trgovskim verigam, in sicer avstrijskemu Sparu, nemškemu KDW, italijanskima Coop Nordest in Vega ter hkrati omogočili srečanja z nemškimi in italijanskimi agenti in posredniki. Podjetja so se uspešno predstavila, nekatera so sklenila tudi posle, obeti so spodbudni. V avtomobilski industriji smo podobno organizirali dneve dobaviteljev v Fiatu, že v prejšnjih letih pa tudi v podjetjih BMW, Kii, Škodi in AvtoVazu.

Spirit je s tem omogočil slovenskim podjetjem vzpostavitev neposrednih stikov in sodelovanj s posameznimi visokimi predstavniki, nabavniki oziroma odločevalci za vstop v te avtomobilske dobaviteljske verige. Poleg tega smo za podjetja organizirali več gospodarskih delegacij tudi v okviru lanske predstavitve Slovenije na Expo Milano, kamor smo peljali podjetja iz živilsko-predelovalne, lesarske in pohištvene industrije. Podjetja so imela možnosti vzpostaviti poslovne stike z italijanskimi podjetji, v okviru organiziranih b2b dogodkov pa tudi s podjetji iz tretjih držav.

Ali se že da izmeriti, kakšne učinke je imel Expo za slovensko gospodarstvo?

V vsakem primeru se učinki kažejo dolgoročno, prvi opazni rezultati se kažejo v povečanem obisku italijanskih gostov oziroma turistov v Sloveniji. V prvih enajstih mesecih lani je bila v Sloveniji zabeležena 7,9-odstotna rast nočitev italijanskih gostov v primerjavi z letom prej. Raziskava Mediane dokazuje, da je Expo imel neposreden vpliv na turistično sezono, saj je kar 80 odstotkov obiskovalcev slovenskega paviljona izrazilo interes, da si na podlagi ogleda slovenskega paviljona želi obiskati Slovenijo.

Drugi cilj predstavitve na Expo je bil večanje prepoznavnosti Slovenije in znamke I feel Slovenia. Slovenski paviljon je fizično obiskal dober milijon obiskovalcev, pri čemer niso všteti številni obiskovalci, ki niso vstopili v paviljon, a so spremljali slovenski program na prireditvenem prostoru pred paviljonom. Komuniciralo se je tudi virtualno; tako doma kot v tujini je bilo doseženih veliko objav in poročanj s strani pomembnih medijev z velikimi dosegi. Zelo pomembno je, da je Slovenija prek Expo v Milanu začela graditi in komunicirati svojo identiteto, orodje je bila pri tem tudi znamka Slovenije I feel Slovenia.

Zelo pomembna je tudi gospodarska nota slovenskega nastopa v Milanu. V slovenskem paviljonu je vseh šest mesecev svetovne razstave deloval tudi Poslovni center, ki je bil v pomoč slovenskim podjetjem pri organizaciji promocijskih dogodkov ter vzpostavitvi poslovnih stikov.

V različne aktivnosti je bilo vključenih več kot tisoč slovenskih podjetij, v 32 poslovnih delegacijah je, denimo, sodelovalo 320 slovenskih podjetij, v paviljonu pa se je neposredno predstavilo več kot 30 podjetij. Kar nekaj podjetij je na glas spregovorilo o novih poslovnih partnerstvih, ki so bila stkana na Expu, denimo Duol, Lotrič meroslovje, Ocean Orchids, Lina furniture, Pipistrel, Postojnska jama, Ljubljana turizem, Sava turizem.

Podpirate udeležbo Slovenije na naslednji svetovni razstavi v Dubaju leta 2020?

Odločitev o tem bo sprejela vlada. V vsakem primeru je smiselno, da to sprejme čim prej, da je v primeru udeležbe dovolj časa za temeljite priprave na tako zelo zahteven projekt.

Katere storitve Spirita so za podjetja najbolj zanimive?

Poleg že omenjenih sejemskih predstavitev in gospodarskih delegacij je za slovenska podjetja zelo zanimiv mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja (International Trade Management), ki ga Spirit organizira skupaj z ITM Worldwide Foundation in švedsko agencijo Business Sweden. Program je zelo praktično naravnan, saj udeleženci na koncu izobraževanja pripravijo podroben izvozni načrt svojega podjetja in prejmejo mednarodno veljavno diplomo.

Na mednarodnih seminarjih podjetja pridobijo znanja iz tržnih raziskav, upravljanja sprememb, medkulturnih razlik, mednarodnega trženja in strategij, prodajnega treninga in podobno, ki jih uporabijo pri izvajanju izvoznega načrta. Podjetja se torej naučijo sistematičnega izvoznega poslovanja, s čim manj napakami in nepredvidenimi stroški.

Že več let program v celoti izpolnjuje in celo presega pričakovanja udeležencev. Rezultate izobraževanja spremljamo še nekaj let po končanem izobraževanju, saj se izvozni načrti izvajajo v daljšem časovnem obdobju. So pa rezultati prvih treh generacij udeleženih podjetij, ki so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM povprečno povečale za 40 odstotkov, zelo spodbudni.

Malim in srednje velikim podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, v javnem razpisu s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih olajšamo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuji trg. Ker je izdelava primarnih tržnih raziskav za podjetja velik finančni in časovni zalogaj, Spirit sofinancira stroške svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami.

Podjetja se za nasvete in pomoč v zvezi s poslovanjem na tujih trgih lahko obrnejo tudi na slovenske poslovne klube v tujini, ki združujejo slovenska in tuja podjetja ter so vir dragocenih informacij v zvezi s poslovanjem na tujih trgih. Februarja se bodo v Ljubljani zbrali predstavniki 12 slovenskih poslovnih klubov, ki delujejo v tujini. To bo odlična priložnost za slovenska podjetja, ki bodo lahko vse izvedela o poslovanju, priložnostih in pasteh poslovanja na posameznih tujih trgih.

Sestanki b2b bodo v četrtek, 4. februarja, v Four Points by Sheraton Ljubljana Mons. Vse dodatne informacije in prijave na dogodek bodo objavljene na spletnem portalu www.izvoznookno.si. Na tem so tudi druge informacije o storitvah Spirita, vabila na dogodke, javne razpise ter podatki o poslovnem okolju in poslovanju na 53 tujih trgih.