Preverite, katera podjetja dobijo največ javnih naročil

Med desetimi največjimi prejemniki naročil je osem gradbincev, zmagovalci pa so Riko, Pomgrad in Gorenjska gradbena družba.

čet, 25.02.2016, 06:00
Statist za večjo transparentnost javnih naročil

Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da so informacijsko rešitev Statist vzpostavili za večjo transparetnost javnega naročanja, saj »prvič zagotavlja celovito, neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih« v Sloveniji.

V Statistu so zbrane informacije o oddanih javnih naročilih od 1. januarja 2013. »Prikaz podatkov lahko posamezni uporabnik prilagaja svojim potrebam s pomočjo filtra, v katerem ima možnost nastavitve iskalnih parametrov, ki se nanašajo na naročnika (naziv, regija sedeža), na postopek (predmet, zakonska podlaga, vrsti postopka …) in na ponudnika (naziv, državo sedeža, regijo – za slovenske ponudnike). Uporabnik lahko parametre enostavno dodaja in briše iz filtra ter s tem prilagaja izpis podatkov,« pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, pod katerega sodi direktorat za javno naročanje.

Kot dodajajo, se podatki posodabljajo enkrat dnevno, v prihodnje pa želijo zagotoviti sprotno posodobljen nabor podatkov, ki bo v vsakem trenutku prikazoval realno stanje glede na objave na portalu javnih naročil.

Za aplikacijo Statist je ministrstvo porabilo 16.065 evrov brez davka na dodano vrednost, naročilo pa je bilo sofinancirano z evropskimi sredstvi.

 


Ljubljana – Riko Janeza Škrabca, SGP Pomgrad Stanka Polaniča in Gorenjska gradbena družba Branka Žiberne so zmagovalci javnih razpisov v Sloveniji. Ta podjetja so namreč v zadnjih dobrih treh letih dobila največ posla z državo, razkriva nova aplikacija Statist. Državni naročniki so od začetka leta 2013 oddali za šest milijard javnih naročil, od tega tri milijarde evrov za gradbena dela.

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo aplikacijo Statist, v kateri so zbrane informacije o objavljenih javnih naročilih od začetka leta 2013 dalje. Skupaj je bilo oddanih za šest milijard evrov javnih naročil, ki so bila objavljena na portalu javnih naročil. Skupaj je na portalu 1169 različnih naročnikov do včeraj objavilo 15.130 naročil.

Ta številke bi bile višje, če bi se upoštevala še mala naročila. V letu 2014 je namreč bil obseg vseh oddanih javnih naročil 3,7 milijarde evrov. A aplikacija še ne vključuje naročil do 40.000 evrov za gradnje ter do 20.000 evrov za blago in storitve, saj se ta ne objavljajo, ampak naročniki o njih enkrat letno poročajo. Na ministrstvu nameravajo vzpostaviti tudi podoben pregled za manjša naročila.

Riko, Pomgrad, GGD ...


Pregled Statista pokaže, da je med desetimi največjimi prejemniki objavljenih javnih naročil osem gradbenih oziroma inženirskih družb. Riku je bilo v dobrih treh letih oddanih 30 naročil v skupni vrednosti 261 milijonov evrov. Med največjimi projekti Rika je akumulacijski bazen za hidroelektrarno Brežice, družba Janeza Škrabca pa je dobila tudi več projektov slovenskih občin za gradnjo ali nadgradnjo čistilnih naprav, kanalizacijskih sistemov in centrov za ravnanje z odpadki.

Pomgradu so državni naročniki od začetka leta 2013 oddali 84 naročil v skupni vrednosti 210 milijonov evrov, od tega skoraj 80 milijonov od Darsa. SGP Pomgrad, denimo, skupaj s CP Ptuj, Gorenjsko gradbeno družbo (GGD) in CGP gradi del novega avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje. GGD pa je dobila za 111 naročil v skupni vrednosti 173,1 milijona evrov, od tega 89 milijonov evrov od direkcije za infrastrukturo za gradnjo in obnovo ter koncesijsko vzdrževanje državnih cest.

Med desetimi največjimi prejemniki naročil so še gradbena in inženirska podjetja Cestno podjetje Nova Gorica (CPG), Železniško gradbeno podjetje, Kolektor Koling, Kostak in GH Holding ter dve negradbeni podjetji, to sta Petrol in Iskratel (glej grafiko).

 Slovenski naftni trgovec je dobil 163 javnih naročil za skupaj 141,4 milijona evrov. Za slabih 50 milijonov evrov naročil je prejel od Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za menjavo nafnih derivatov. Petrol je dvakrat – leta 2013 skupaj z OMV, lani pa samostojno – dobil tudi naročili za oskrbovanje vozil več kot 160 državnih ustanov z gorivom, vrednost obeh naročil je okoli 20 milijonov evrov brez DDV.

Iskratel je z državo sklenil pet naročil, ki so bili objavljeni na portalu javnih naročil, od tega enega velikega, in sicer 128 milijonov evrov vredno uvedbo digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.

Če je naročilo dobilo več podjetij, ki so nastopala skupaj v konzorciju, se v Statistu znesek naročila pribileži k vodilnemu partnerju v konzorciju in ne k vsem podjetjem.

Polovica za gradbena dela

Od začetka leta 2013 je bilo oddanih za dobre tri milijarde evrov naročil za gradbena dela, torej približno polovica vseh objavljenih naročil. Pri naročilih blaga prevladujejo naročila energije in naftnih derivatov ter medicinska oprema in farmacevtski izdelki. Pri naročilih storitev pa je bilo po vrednosti največ oddanih arhitekturnih, gradbeniških, inženirskih in inšpekcijskih storitev ter storitev popravila in vzdrževanja.

Glede na to, da je največ naročil za gradbena dela, ne preseneča, da največ naročil oddajo ministrstvo za infrastruktura, direkcija za infrastrukturo in Dars. Ministrstvo je od začetka leta 2013 objavilo 109 naročil, skupaj težkih pol milijarde evrov. Največja naročila ministrstva so bila za projekte na železnicah, denimo več kot 160 milijonov evrov vredne investicije na povezavi Pragersko – Hodoš, za kar je bilo objavljenih več naročil, 128 milijonov evrov vredna ureditev sistema GSM-R na železniškem omrežju ter 37 milijonov evrov težka rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjkovci in Ljutomer ter odsekov prog pred Ormožem in za Ivanjkovci.

Med desetimi največjimi javnimi naročniki so še Nuklearna elektrarna Krško, ministrstvi za obrambno in javno upravo, Zavod za blagovne rezerve, ljubljanska in novogoriška občina ter Univerzitetni klinični center Ljubljana.


Obrambno ministrstvo je, denimo, v zadnjih treh letih naročilo za 2,7 milijona evrov bojnih uniform, za 2,6 milijona evrov vredno obnovo postojnske vojašnice in komunikacijsko-informacijskega sistema poveljevanja in kontrole, vreden 2,3 milijona evrov.

Največja naročila Mestne občine Ljubljana (MOL) so nakup električne energije od HEP za 11,7 milijona evrov, kopališče Kolezija za devet milijonov evrov ter zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL in pravne osebe, katerih ustanoviteljica je, prav tako za devet milijonov evrov, so pojasnili na občini.

Povezane novice

Kje bodo imeli gradbinci možnost zaslužiti
9. februar ob 10:00
Delalo se bo na železnicah in vodovodih. Vrednost novih pogodb v panogi lani skoraj za polovico nižja kot leto prej.
Prijavi sovražni govor