S SPIRIT Slovenija do večje konkurenčnosti na tujih trgih

Ne zamudite priložnosti za predstavitev na mednarodnih sejmih v tujini.

sre, 13.09.2017, 10:00

"Skupinskega sejemskega nastopa smo se prvič udeležili lani v Londonu na sejmu 100% Design. Z nastopom smo bili zelo zadovoljni, zato smo se odločili za skupinski sejemski nastop tako v Parizu kot v Londonu. Prednosti tovrstnih nastopov so nedvomno boljši sejemski prostor, kot bi si ga lahko zagotovil vsak posamezen razstavljavec posebej, in seveda nižji stroški udeležbe. Na sejmu se želimo predstaviti širšemu evropskemu trgu in pridobiti nove poslovne partnerje za nadaljnjo prodajo." Maca Strle, 3S Design, d. o. o.

Skupinski sejemski nastopi pod okriljem SPIRIT Slovenija v letu 2017

CeBIT, AERO, TUTTOFOOD, TRANSPORT & LOGISTIC, MOULDING EXPO, MAISON & OBJET, DSEI, 100 % DESIGN, ANUGA, eMOVE 360 Europe - eCarTEC, METSTRADE, AF - L 'ARTIGIANO IN FIERA, Made Expo

Uspešen prodor na tuje trge je cilj vsakega izvoznika, eno izmed najpomembnejših orodij za predstavitev podjetja, izdelkov in storitev na tujem trgu pa so predstavitve na sejmih.

Z namenom lažje in učinkovitejše predstavitve podjetij na sejmih, javna agencija SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini, v okviru katerih krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. SPIRIT Slovenija poskrbi tudi za organizacijo, enoten izgled stojnice in svetovanje podjetjem za čim bolj uspešen sejemski nastop.

Glede na velik interes in zadovoljstvo podjetij s tovrstnimi predstavitvami, SPIRIT Slovenija vabi vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da do petka, 22. septembra 2017, sporočite svoj interes za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Seznam mednarodnih sejmov, vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznih sejmih v letu 2018, bodo objavljeni na spletnem portalu www.izvoznookno.si.

Z elektronskim poslovanjem lažje do tujih poslovnih partnerjev

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v malih in srednje velikih podjetjih v obdobju 2017-2018, v okviru katerega lahko mala in srednje velika podjetja pridobite finančna sredstva za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja in si tako povečate možnosti za vstop in širitev poslovanja na tujih trgih in posledično povečate mednarodno konkurenčnost.

SPIRIT Slovenija sofinancira stroške storitev zunanjih izvajalcev za izvedbo aktivnosti vzpostavitve ali nadgradnje: elektronske izmenjave med partnerji, digitalizacije nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajnega videa in krepitev kompetenc - usposabljanja. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne oddaje vloge, in izdatki, nastali do datuma zaključka operacije oziroma najkasneje do 1. 10. 2018.
Roka za oddajo vloge na javni razpis, za katerega lahko pridobite od 5.000 do 30.000 evrov oziroma 70 % upravičenih stroškov, sta 2. 10. 2017 (1. rok) in 1. 3. 2018 (2. rok).

Skupinska predstavitev slovenskih podjetij na sejmu Transport and Logistics pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija.

Aktivnost financirana s strani Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.