Sava brez dokapitalizaicje

Skupščina ni podprla povečanja kapitala, so pa AIK banki podaljšali rok za pridobitev dovoljenj.

pon, 16.04.2018, 16:06

Ljubljana - Lastniki družbe Sava v prisilni poravnavi na današnji skupščini niso podprli predloga za 12,5-milijonsko dokapitalizacijo družbe. Medtem pa so lastniki Save - največji so SDH, Kad in sklad York - soglašali, da AIK banki čas za predložitev soglasij za prevzem Gorenjske banke, ki jo prodaja Sava, podaljšajo do konca tega meseca.

Vodstvo Save je dokapitalizacijo s prednostno pravico obstoječih delničarjev predlagalo, da bi družba s tem prevzela Hotele Bernardin. A delničarji - največji so Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba (Kad) in sklad York - tega niso podprli.

Sava ali Sava Turizem?

Temu je namreč podporo že prejšnji teden odrekel SDH, saj ima zadržke glede vlaganja v zadolženo Savo, ki je povrhu še v prisilni poravnavi, proti so bili nato tudi nadzorniki Kada, čeprav bi njegova uprava to menda podprla. York naj bi se sicer zavzemal, da bi Savi zagotovil svež kapital, a brez državne podpore tega ni mogel izglasovati.

Poročali smo že, da se SDH ogreva za to, da bi prevzem Bernardina in nato tudi konsolidacija treh turističnih družb - Save Turizma, Hotelov Bernardin in Istrabenz hotelov - potekala prek manj zadolžene Save Turizma. Za to bi potrebovali skupaj 4,7 milijona evrov, a tej rešitvi ni naklonjen York. SDH in Kad imata v Savi 45-odstotni delež, York pa 41-odstotnega, med njimi pa je sklenjen dogovor, da takšne odločitve sprejemajo soglasno.

Podaljšek za Kostića

Bolj enotni so bili lastniki glede podaljšanja roka srbski AIK banki za prevzem Gorenjske banke, ki jo prodaja Sava. Sklenili so namreč, da AIK banki čas za predložitev soglasij za prevzem Gorenjske banke podaljšajo do konca tega meseca, kot je to predlagal SDH.
V Narodni banki Srbije smo v zadnjih dneh večkrat zamnj poskušali pridobiti informacije, ali bodo obravnavali prošnjo AIK banke za pridobitev tega dovoljenja, ki je tudi predpogoj, da bi banka Miodraga Kositća pridobila tudi soglasje Banke Slovenije. AIK banka ima trenutno dovoljenje za pridobitev do tretjinskega deleža Gorenjske banke.
Kaj bo lastniki storili če AIK banki ne bodo uspeli prodati 37,6 odstotka Gorenjske banke, menda še ni odločeno. Najbolj verjetna sta dva scenarija: Prvi je ponovna prodaja skupaj z AIK banko, a vprašanje je, ali bo Kostić na to pristal.

Prevzem deleža v banki

Drugi scenarij pa je, da bi omenjeni lastniki, ki so tudi upniki Save prevzeli delež v Gorenjski banki. S tem bi razdolžili Savo in ponovno pridobili glasovalne in upravljavske pravice, ki jih Sava v banki že nekaj časa nima. A a po drugi strani se državni lastniki bojijo, da bi tako ostali lastniško zaklenjeni v banki, ki bi jo ob morebitni novi finančni krizi potem morali tudi dokapitalizirati.

Prodaja deleža v Gorenjski banki je za Savo nujna, ne le zato, ker to od nje zahteva regulator, ampak ker se mora družba razdolžiti in v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja v okviru prisilne poravnave do novembra 2019 tudi poplačati upnike. Konec lanskega leta je imel kranjski holding 126 milijonov evrov dolga.

Če bi hotelske zmogljivosti združili pod drugo družbo, po prodaji premoženja obstoj krvne družbe Sava ne bi bil več potreben.

 

Prijavi sovražni govor