Sava zaradi slabitev in obrestnih stroškov spet z izgubo

V družbi napovedujejo, da bo po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi negativni kapitala v Savi odpravljen že letos.

pet, 25.03.2016, 16:27

Ljubljana - Nadzorni svet Save je delo uprave v letu 2015 ocenil kot zelo uspešno. Družbe Poslovne skupine Sava so lani dosegle 66 milijonov evrov prodajnih prihodkov, kar je za 5 odstotkov več kot leta 2014. Ti so se v pretežni meri nanašali na dosežke v skupini turizma. Zaradi nadaljnjih slabitev finančnih naložb ter obresti za finančne obveznosti je skupina ustvarila čisto izgubo v višini 27,8 milijona evrov, ki je skupaj z nadaljnjim upadanjem rezerv za poštene vrednosti finančnih naložb povzročila negativno vrednost kapitala skupine v višini 54,0 milijona evrov, so poročili iz družbe.

Dodali so, da je izvor trenutnega negativnega kapitala Save sega v obdobje pred nastankom splošne gospodarske krize, ko je družba pridobila deleže v nekaterih finančnih naložbah, kar se je kasneje zaradi slabitev odrazilo v doseženi izgubi Save. V družbi napovedujejo, da bo po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi predpostavka negativnega kapitala v Savi odpravljena že v letu 2016.

Izpostavili so še, da so ob optimizaciji stroškov poslovanja Save in rednem izpolnjevanju vseh zahtev, povezanih s postopkom preventivnega prestrukturiranja in prisilne poravnave, kar je v začetku leta 2016 omogočilo vložitev konsenzualno sprejetega upniškega predloga načrta finančnega prestrukturiranja, pomembni zlasti rekordni rezultati dejavnosti Turizem v letu 2015. Kot navajajo v Savi, je Sava Turizem je lani ustvarila skupno več kot 1,1 milijona nočitev, kar je 4 odstotke več kot v letu 2014 ter dosegla 5 odstotno rast prihodkov od prodaje, ki so znašali 65,4 milijonov evrov. Skupina Sava Turizem je lani dosegla EBITDA v višini 13,9 milijonov evrov, kar je 2,7 milijonov evrov več kot v letu 2014 in dvakrat več kot leta 2011. Iz Save so še sporočili, da se glede na 2014 povečuje tudi čisti dobiček turistične divizije, a vsote niso razkrili.

Povezane novice

Sava ostala brez delničarskih pravic v Gorenjski banki
22. marec ob 08:00
V kranjskem holdingu ustanavljajo prodajni konzorcij, DUTB pa bo končno odločitev menda prepustil SDH in Kadu.
Prijavi sovražni govor