SDH vladi predlaga dokapitalizacijo Adrie Airways

Pri odločitvi glede Palome je prevladalo merilo zanesljivosti transakcije.

tor, 12.01.2016, 12:43

Ljubljana − Iz Slovenskega državnega hodlinga (SDH) so potrdili, da so nadzorniki včeraj obravnavali in sprejeli letni načrt upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Adria Airways, ki predvideva, da bo družbo dokapitalizirala država pod pogojem hkratne prodaje družbe. Kot smo že razkrili v Delu, naj bi država Adrii zagotovila približno tri milijone evrov, preostalo bi prispeval nemški zasebni finančni sklad.

Dokapitalizacija, o kateri bodo delničarji odločali v torek, bi predvidoma znašala osem milijonov evrov, a je možno, da bo SDH predlagal le petmilijonsko dokapitalizacijo.

Na SDH pojasnjujejo, da je bil predlog glede dokapitalizacije Adrie »utemeljen s finančno analizo neposrednih stroškov, ki bi jih nosila Republika Slovenija v primeru stečaja družbe«. K predlaganemu letnemu načrtu mora podati soglasje še vlada.

Iz SDH so še sporočili, da ja uprava nadzornemu svetu predložila celovito poročilo o poteku skupščine za povečanje osnovnega kapitala Palome skupaj z vsemi prilogami, zapisniki in drugo dokumentacijo, na podlagi česar so se člani nadzornega sveta lahko seznanili z dogajanjem na skupščini delničarjev. Nadzorni svet se je podrobneje seznanil tudi z gradivi, ki so jih posredovali mali delničarji. Nadzorni svet se je s poročilom seznanil in posebnega sklepa v zvezi z odločitvijo uprave SDH na skupščini delničarjev Palome ni sprejel.

Pretehtala je zanesljivost

V SDH pojasnjujejo, da je bilo na nadzornem svetu v razpravi poudarjeno, da je SDH skrbno proučil potek postopka in odločitev o dokapitalizaciji v luči skladnosti s pravili EU o državnih pomočeh: »Skladno s pravom EU relevantne kriterije za izbor investitorja predstavljajo poleg cene, tudi zanesljivost prejema kupnine, varnost in čas izvedbe transakcije ter pogoji, pod katerimi je izvedena, pri čemer upoštevanje pogojev, ki so relevantni tudi v transakcijah med zasebnimi subjekti, ne predstavlja nedovoljene državne pomoči.

V konkretnem postopku je uprava SDH zaprosila za prekinitev skupščine, natančno preučila nasprotni predlog in vso naknadno dokumentacijo, ki jo je predložil Eco Invest z namenom razjasnitve vseh okoliščin. Uprava SDH je izvedla sestanek s predstavniki Eco Investa in zaprosila za dodatna pojasnila tako Eco Investa kot tudi uprave Palome.

V luči tega, da iz predložene dokumentacije Eco Investa ni izhajalo, da bi bila transakcija lahko nedvomno zaključena, se je uprava SDH na skupščini Palome iz razlogov zagotovitve dejanske izvedbe konkretne transakcije odločila podpreti predlog uprave in nadzornega sveta Palome (to je dokapitalizacija Palome s strani družbe Abris Capital Partners – preko PPRS Holdings Limited).«

Dodali so, da bo po pridobitvi delnic družbe Paloma v postopku dokapitalizacije Abris Capital Partners zavezan objaviti obvezno prevzemno ponudbo, na podlagi katere bodo imeli obstoječi delničarji (vključno s SDH) možnost prodati delnice družbe Paloma za isto ceno na delnico, kot jo ponuja investitor v postopku dokapitalizacije.

»Sprejetje javne ponudbe, predložene v skladu z zakonom o prevzemih, je v skladu z zakonom o SDH in politiko upravljanja kapitalskih naložb SDH ena od metod prodaje kapitalskih naložb. Iz tega razloga (in neodvisno od zgoraj navedene obvezne prevzemne ponudbe) ima SDH tudi možnost prodati delnice Palome v morebitnem postopku prostovoljne prevzemne ponudbe, podane skladno z merodajnimi določili zakona o prevzemih,« so zapisali. To pomeni, da bi lahko sprejeli boljšo ponudbo Eco Investa, ki je na skupščini za delnico ponujal 4,01 evra za delnico, medtem ko je Abris Capital ponudil 3,3 evra.

Povezane novice

Država naj bi dokapitalizirala Adrio Airways
12. januar ob 06:00
Uprava SDH je glede odločitve o Palomi dobila blagoslov nadzornikov.
Prijavi sovražni govor