Še ena izpodbojna tožba na dokapitalizacijo Palome

Po Neviji sklep skupščine izpodbija še Arca Capital Bohemia.
Objavljeno
04. februar 2016 18.46
Ma. G.
Ma. G.

Ljubljana - Po družbi Nevija je izpodbojno tožbo zoper sklepe januarske skupščine Palome in predlog za začasno odredbo še družba Arca Capital Bohemia. Obe družbi je na skupščini zastopala prokuristka Nevije Nevena Tea Gorjup.

Arca Capital Bohemia ima 8,6-odstotni delež Palome, ki ga je pridobila od Factor Banke.
Obe družbi zastopa odvetniška družba Kosmač, razlogi za izpobojno tožbo pa so podobni. Mala delničarja se ne strinjata, da je skupščina družbe s Slovenskim državnim holdingom (SDH) na čelu za dokapitalizatorja in prevzemnika Palome izbrala poljski Abris Capital. Ta je za dokapitalizaicijo družbe in za delnico družbe v kasnejšem prevzemu ponudil manj kot slovaški Eco invest, ki so ga podpirali mali delničarji. Družba in delničarji naj bi z njegovo ponudbo skupaj dobili 5 milijonov evrov več denarja. Od tega bi SDH prejel 1,7 milijona več, manjšinski delničarji pa 700 milijonov več.

Mali delničarji se v izpodbojni tožbi sklicujejo na 395. člen zakona o gospodarskih družbah, SDH pa očitajo, da zaradi predhodnega podpisa pogodbe z Abris Capitalom ni bil več zmožen odločati v korist malih delničarjev. Prav tako mu očitajo, da je na skupščini z glasovanjem v korist Abrisa tej družbi pridobil posebno korist na račun malih delničarjev. V tožbi vodstvu Palome in SDH očitajo oškodovanje družbe in zahtevajo tudi predložitev določenih dokumentov.

V Palomi izpodbojne tožbe še ne morejo komnetirati, saj z njo niso seznanjeni.