Skupina SKB lani z nekoliko nižjim dobičkom

Skupina je čisti dobiček zmanjšala za 2,8 odstotka. Banka je k dobičku prispevala 34,2 milijona evrov.

Ba. Pa.
čet, 11.02.2016, 12:25

Ljubljana − Skupina SKB, ki jo sestavljata banka SKB in SKB Leasing, je lani ustvarila 34,3 milijona evrov čistega dobička, kar je za 2,8 odstotka manj kot leto prej.

Od tega je Banka SKB prispevala 34,2 milijona evrov, kar je zelo blizu rezultatu, ki ga je banka dosegla v letu 2014 (34,6 milijona evrov čistega dobička).

Banka je tržni delež pri posojilih strankam povečala za 50 bazičnih točk na 8,6 odstotka, čeprav se je obseg posojil na slovenskem bančnem trgu zmanjšal za 5,5 odstotka. Okrepila sta se tako tržni delež posojil, danih pravnim osebam (za 40 bazičnih točk na 6,9 odstotka), kot tudi tržni delež posojil, danih prebivalstvu (za 20 bazičnih točk na 11,2 odstotka). Banka SKB je v letu 2015 za petino povečala obseg novih posojil, danih prebivalstvu, predvsem stanovanjskih posojil, pri katerih je povečala svoj tržni delež za 30 bazičnih točk na 11,8 odstotka.

Povečali so tudi tržni delež zbranih depozitov strank, in sicer za 40 bazičnih točk na osem odstotkov.

Povečali obseg lizinških poslov

SKB Leasing je leto zaključil s 4,9 milijona evrov čistega dobička, leto 2014 pa s 4,8 milijona evrov. Kljub veliki konkurenci na lizinškem trgu je SKB Leasing obseg novo sklenjenih poslov povečal za 14 odstotkov, so sporočili iz banke.

Manj neplačevanja strank

Skupina SKB je nadaljevala zelo strogo spremljanje operativnih stroškov. Soočila se je tudi s povečanimi stroški nadzora, informacijskega sistema in projektov. Posledično se je razmerje med stroški in prihodki zvišalo z 51,6 odstotka v letu 2014 na 53 odstotkov.

Stroški tveganj so ostali na ravni iz leta 2014. Lani se je Skupina SKB srečevala z relativno nizko stopnjo neplačevanja strank. Opazno je tudi zmanjšanje portfelja nedonosnih naložb podjetij, kar gre pripisati učinkovitemu delu na področju razreševanja slabih naložb, pravijo v SKB.

Količnik kapitalske ustreznosti Skupine SKB je ob koncu leta 2015 znašal 16,18 odstotka.

»V zahtevnem bančnem okolju je SKB v minulem letu ponovno dosegla odlične komercialne in finančne rezultate,« je dejal glavni izvršni dirketor SKB François Turcot.

Prijavi sovražni govor