Socialno podjetništvo na EXPO 2015

Dan socialnega podjetništva v okviru svetovne razstave EXPO Milano 2015. V slovenskem paviljonu so se predstavila socialna podjetja in zadruge.

sre, 01.07.2015, 20:00

Dnevi socialnega podjetništva

V soboto (prva sobota v juliju) bo že 93. mednarodni dan zadružništva, prihodnji ponedeljek pa se začnejo dnevi delavnic in delovnih srečanj na temo socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Dogodki bodo potekali v Mariboru in Ljubljani. Napovedan je tudi obisk Bruna Roelantsa, soavtorja knjige Kapital in past zadolževanja. Zadružništvo kot alternativa  (Modrijan, 2015).

Ljubljana - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je  organiziralo danes dan socialnega podjetništva v okviru svetovne razstave EXPO Milano 2015. V slovenskem paviljonu so se predstavila socialna podjetja in zadruge, v okviru svetovne razstave pa danes poteka Svetovni forum socialnega podjetništva.

Za Slovenijo je poleg spodbujanja konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij bistvenega pomena tudi spodbujanje socialnega podjetništva in zadružništva, ki prav s svojimi iniciativami in inovativnimi rešitvami pomenita velik potencial za rast in razvoj tega dela gospodarstva. Gre za inovativno obliko podjetništva s poudarkom na družbenih učinkih.

Socialno podjetništvo je tudi trajnostno podjetništvo z vidika zagotavljanja ekonomske kot tudi socialne in okoljske komponente, kar pa je neposredno povezano s tematiko letošnje razstave, z vidika spodbujanja zadružništva in prehranske verige pa se neposredno navezuje na glavno temo EXPO - hrano.

 Socialno podjetništvo je eno izmed enajstih strateških projektov slovenske vlade z naslovom Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, z razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo ter na ta način krepi solidarnost v družbi.

Promocija socialnega podjetništva v mednarodnem okolju pomeni prispevek k še večjemu zagonu tega sektorja gospodarstva, k motivaciji, njihovo povezovanje s tujimi partnerji pa lahko pomembno prispeva k odpiranju novih trgov in njihovi prepoznavnosti tudi v mednarodnem merilu.

Prijavi sovražni govor