Sooblikovati odgovorno družbo

 Deloittovo nagrado Green Frog Award - zeleno žabo - je za trajnostno poročilo dobil Petrol

sre, 03.02.2016, 20:00

Ljubljana - Petrolovo trajnostno poročilo je odraz prizadevanj in rešitev, s katerimi podjetje poizkuša sooblikovati bolj odgovorno družbo, je dejala Marta Svoljšak iz družbe Petrol, ki je za svoje trajnostno poročilo prejel Deloittovo nagrado Green Frog Award - zelena žaba. Poleg nagrajenega Petrola sta certifikat za dobra poročila o trajnostnem razvoju dobili tudi družbi Lek in Telekom Slovenija.

Ste družbeno odgovorni?

Še preden so razglasili zmagovalce, so na Delottovem dogodku Ste družbeno odgovorni? predstavili naketo o korporativni družbeni odgovornosti. Družba Deloitte je lani opravila anketo družbeni odgovornosti - prvič v Sloveniji, sicer pa še v desetih državah Srednje Evrope - v kateri je sodelovalo skoraj 180 vodij, ki so v podjetjih odgovorni za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetij.

Anketa potrjuje, da se vse več družb zaveda pomena trajnostnega razvoja, nenazadnje pa jih k odgovornemu ravnanju nagovarja že od decembra leta 2014 uveljavljena evropska direktiva o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin.

Direktivo naj bi članice sprejele do konca letošnjega leta, saj naj bi z ukrepi, ki jih uvaja, izboljšali preglednost in družbeno odgovornost v okrog 6000 podjetjih (ki zaposljujejo več kakor 500 ljudi) v Evropski uniji. Direktiva spodbuja poročanje o trajnostnem razvoju, varovanju okolja, vsekakor pa je tudi del širše pobude EU za korporativno družbeno odgovornost.

V Deloittovi anketi je večina anketirancev menila, da so prizadevanja in strategije družbene odgovornosti v podjetjih pripomogla k reševanju družbenih vprašanj, okoljske problematike, spodbujanju izobraževanja, reševanju brezposelnosti, še več rezultatov pričakujejo tudi pri boju proti korupciji.

Kot je dejala Katarina Kadunc iz Deloitta, vprašani prepoznavajo v svojih podjetjih zaradi okrepljene družbene odgovornosti tudi večje vključevanje zaposlenih, večje zavedanje pomena etičnega ravnanja. Zaposleni se najpogosteje vključujejo v »odgovorna« ravnanja prek prostovoljstva, raznih programov etike za zaposlene, dialoga z deležniki, programov za varovanje okolja, pomembno postaja tudi družbeno odgovorno investiranje, medsektorsko sodelovanje.

Sodeč po rezultatih ankete, družbena odgovornost podjetij vpliva na konkurenčnost držav, zmanjšuje brezposelnost, spodbuja intelketualni kapital. Tudi v Sloveniji so vprašani odgovarjali podobno, še najmanj verjamejo, da bi strategije družbeno odgovornih podjetij vplivale na zmanjševanje socialnih razlik, a računajo, tako kot drugod, na spremenjene poslovne modele, h katerim pa bodo precej prispevali tudi vedno večji pritiski kupcev, ki bodo zahtevali družbeno odgovorne izdelke in storitve.

Trajnostna praksa

Strategija družbene odgovornosti mora biti del strategije podjetja, ki se mora potrjevati na družbeni, okoljski in ekonomski ravni podjetja, je v razpravi dejala dr. Adriana Rejc Buhovac iz Ekonomske fakultete v Ljubljani. Na pomen ukrepov, ki na ravni EU spodbujajo k krožnemu gospodarstvu, je opozorila Tanja Bolte iz okoljskega ministrstva.

Miha Mermal iz BTC je naštel kar nekaj projektov, s katerimi si BTC prizadeva za trajnostni razvoj, od treh sončnih elektrarn, do uspešnega ločevanja odpadkov, ki jih v BTC nastane dnevno 14 ton, do ABC pospeševalnika, ki skupaj s še nekaterimi drugimi trajnostnimi ponudbami daje BTC mestu drugačen pomen, ne samo »šoping« centra.

Nina Sankovič iz ljubljanske Snage je izpostavila številne uspešne akcije Snage, ki so na koncu pripeljale že tudi do dobropisov na naših položnicah, seveda pa je pomembno, da smo družbeno odgovorni vsi, ker bomo od tega imeli koristi vsi.

Želimo graditi kulturo odgovornosti

Marta Svoljšak, direktorica za tehnični razvoj, kakovost in varnost v družbi Petrol je povedala: "To naše (nagrajeno) poročilo je drugo trajnostno poročilo za pretekli dve leti, prvo smo izdali za obdobje 2007 - 2012. Poročilo je odraz našega delovanja in prizadevanja Petrola, ki s svojimi novimi energetskimi rešitvami in produkti poizkuša sooblikovati bolj odgovorno družbo. Ti koraki morajo biti zelo smeli, saj hitri preobrati iz tako imenovane tradicionalne industrije pravzaprav niti niso mogoči.

Še posebej smo ponosni, ker želimo v poročilo in tudi v ciljih, ki jih oblikujemo, zajeti nekaj, kar ni zakonska zahteva, ampak dodana zaveza, predvsem zagnanost zaposlenih ali pa naših dobaviteljev v partnerski verigi, preko katerih želimo pravzaprav graditi kulturo odgovornosti do okolja neposredno in do okolja, ki nam ga predstavlja človek kot družba. Torej graditi na tej povezanosti."

Kakšne konkretne akcije in pristope si lahko predstavljamo, da ste jih izvedli v Petrolu?

»Lokalni skupnosti ali pa mestom, denimo, ponudimo celovite energetske rešitve, popolni servis, kjer pravzaprav na enem mestu z enim pravnim subjektom lahko neka skupnost, neko mesto zmanjša porabo energije, učinkoviteje obvladuje odpadke, vpelje nove energente. Z našo strukturo omogočimo vpeljavo alternativnih energentov, prizadevamo si za tako imenovano trajnostno mobilnost, povezujemo deležnike kot so ponudniki avtomobilov, ponudniki infrastrukture in zakonodajalce.

Naša sekcija za trajnostno mobilnost, o kateri bomo poročali v naslednjem trajnostnem poročilu, je ravno preplet trajnostne vsebine in družbene odgovornosti. S takšno sekcijo krepimo kritično maso ljudi, ki pomaga postopno preoblikovati družbo v nizkoogljično.«

Prijavi sovražni govor