Štiri ponudbe za znamke Dela Revij

Vsi ponudniki jamčijo za resnost ponudbe, njihovih imen, ponudbenih zneskov ali drugih informacij pa ne razkrivajo.

Ba. Pa.
tor, 16.02.2016, 16:02

Maribor - KBM Leasing je prejela štiri zavezujoče ponudbe za nakup pravic iz blagovnih znamk Delo Revije. Kot so sporočili vsi ponudniki jamčijo za resnost ponudbe, njihovih imen, ponudbenih zneskov ali katerih koli drugih informacij pa zaradi spoštovanja zaupnosti in sklenjenega dogovora ne morejo razkrivati.

KMB Leasing bo prejete ponudbe pregledal in javnost o novem lastništvu obvestil ob zaključku postopka, ko bo podpisana pogodba in ob plačana kupnina.

Za ponoven razpis, objavili so ga 5. februarja, so se odločili po strokovni presoji, potem ko v predhodnem razpisu niso izbrali nobene od dveh prispelih ponudb. KBM Leasing prodaja pravice iz vseh 44 blagovnih znamk Delo Revije, ponudniki pa so lahko podali ponudbe za posamične blagovne znamke ali za ves paket. Kriterij izbire je najvišja ponujena cena.

Blagovne znamke Delo Revije so del celotnega premoženja KBM Leasing, ki ga družba odprodaja v okviru likvidacijskega postopka in skladno z načeli dobrega gospodarjenja.

Prijavi sovražni govor