Spet 130-milijonska tožba T-2 proti Telekomu

Sojenje v sporu glede Telekomovega prevladujočega položaja na trgu znova na začetku.

tor, 04.07.2017, 13:22; spremenjen: 18:02

V T-2, ki od začetka letošnjega aprila po odločitvi ustavnega sodišča ni več v stečajnem postopku, zdaj napovedujejo, da bodo tudi v nadaljevanju sodnega postopka storili vse, da dokažejo, da je nacionalni operater zlorabil prevladujoč položaj in s tem neposredno oškodoval družbo T-2. V TS pa najnovejše odločitve v primeru odškodninske tožbe družbe T-2 ne komentirajo.

Ljubljana – Vrhovno sodišče je ugodilo revizijskemu zahtevku družbe T-2, ki je zaradi domnevne zlorabe prevladujočega položaja na trgu že celo desetletje v gospodarskem sporu s Telekomom Slovenije (TS) in od katerega zahteva 130-milijonsko odškodnino, ter razveljavilo sodbi višjega in okrožnega sodišča. Zadeva je vrnjena v ponovno sojenje sodišču prve stopnje.

Vrhovno sodišče je pritrdilo T-2, da je ta v odškodninski tožbi predložila dovolj dokazov za ugotavljanje višine škode. T-2 je odškodninsko tožbo v višini 129.556.756 evrov z obrestmi vložil v začetku leta 2007 zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. TS naj bi namreč po navedbah T-2 le-tega tehnično oviral pri ponujanju svežnjev za dostop do spleta prek tehnologije VDSL.

Da je TS načrtno zlorabljal svoj prevladujoči položaj pri zagotavljanju dostopa do svojega omrežja alternativnim operaterjem, je že leta 2015 v štirih združenih postopkih ugotovil tudi varuh konkurence. Takrat je agencija za varstvo konkurence izdala odločbo, v kateri je ugotavljala, da je TS od 1. januarja 2005 do vsaj 14. marca 2014 zlorabljal prevladujoči položaj na dveh medoperaterskih trgih.

Zlorabe

Na trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom je od 1. januarja do 24. oktobra 2005 alternativnim operaterjem zavračal dostop do DSLAM, od 1. julija 2005 do 22. septembra 2008 pa alternativnim operaterjem ni omogočil storitve »naked xDSL«. Na medoperaterskem trgu dostopa do fizične omrežne infrastrukture pa TS ni enako obravnaval sebe in alternativnih operaterjev pri pogojih za vzpostavitev kolokacij (informacije o razpoložljivosti infrastrukture); poleg tega je TS zavračal dostop do optike tudi tam, kjer ni bilo bakra, in končno Telekom Slovenije na razvezanih zankah ni dovolil prodaje svojih storitev širokopasovnega dostopa z bitnim tokom tretjim operaterjem.

Telekom zmanjšal odškodninske zahtevke

Prav tako v TS ne komentirajo ostalih odprtih sodnih postopkov. So pa pojasnili da je Skupina Telekom Slovenije (STS) v petih letih od 1. januarja 2012 do 28. februarja 2017 zmanjšala višino tožbenih zahtevkov, in sicer za 473 milijonov evrov. Tako so bile 31. decembra 2011 proti družbam STS vložene tožbe v skupnem znesku 649,9 milijona evrov, na zadnji letošnji februarski dan pa v višini 176,9 milijona evrov. Večine tožbenih zahtevkov se je TS »znebil« pred sicer neuspešnim privatizacijskim postopkom ali med njim, ko se je s tožniki pobotal.

Prijavi sovražni govor