Telekom Slovenije z novimi nadzorniki

Po novem bodo Telekom nadzirali Lidia Glavina, Barbara Kürner Čad, Barbara Gorjup, Ljubomir Rajšič in Bernarda Babič.

pet, 21.04.2017, 11:30; spremenjen: 16:28

Ljubljana – Skupščina Telekoma Slovenije je za nove nadzornike na predlog SDH in države imenovala Lidio Glavina, Barbaro Kürner Čad, Barbaro Gorjup, Ljubomirja Rajšiča in Bernardo Babič, ki je že doslej sedela v nadzornem svetu družbe. Babičeva je tudi edina, ki je ostala od prvotnega predloga novih nadzornikov.

Mandat bodo nastopili 27. aprila. Predstavnica Slovenskega državnega holdinga je na skupšlini povedala, da je bila pri izboru imen upoštevana heterogenost sestave tako po znanjih kot po spolu.

Poslancu Janku Vebru, ki je hotel na skupščino kot državljan, vstopa niso dovolili, ker ni delničar družbe. Veber je menil, da mu ta pravica pripada kot državljanu po ustavi. Na skupščini je hotel nastopiti proti Borutu Jamniku in privatizaciji družbe.

Delničarji so potrdili, da se za dividende nameni 32,5 milijona evrov bilančnega dobička oziroma pet evrov na delnico.

Kdo je izvisel?

Nadzorni svet Telekoma je za nov mandat predlagal dosedanja člana Boruta Jamnika, prvega moža Modre zavarovalnice, ki ga je za prihodnji mandat predlagala Kapitalska družba, in Bernardo Babič iz Slovenskih železnic, poleg njiju pa še Tomislava Kalana, direktorja Kalan Telekonsulta, Uroša Mesojedeca iz Petrola in Roka Rozmana iz UniCredit Banke. Kateri kandidati naj bi s seznama izpadli, še ni znano, prav tako ne, koliko imen naj bi sploh zamenjali.

Jamnik je po skupščini povedal: »Telekom Slovenije je v odlični formi, tožbeni zahtevke je zmanjašal za 500 milijonov evrov, družba se je razdolžila se je na petino dolga ob izhodu iz krize, stabilizirala je denarne tokove, ima odlično upravo. To je naredil nadzorni svet, ki ga je imenovala skupščina, kjer so imeli večino manjšinski delničarji. Prepričan sem, da bo tudi v novi sestavi poslovala dobro.«

Glede imanovanja predsednice uprave SDH Glavine je dejal, da je povsem legitimno je, da predsedujoči holdinga, ki upravlja s takšnim premoženjem, osebno prevzame odgovornost nad tako pomembno naložbo v lastnem portfelju.

O tem, da SDH z nasprotnimi predlogi na skupščine prihaja v zadnjem hipu pa: »Prepričan sem, da bo SDH svojo odločitev pojasnil na svoji spletni strani. Za vse delničarje pa bi bilo bolje, če bi bilo poslovanje bolj transparentno.«

Prijavi sovražni govor