Trgovina s hitrimi koraki v digitalizacijo

V Sloveniji 39 odstotkov potrošnikov nakupuje prek spleta, v EU pa več kot polovica.

sre, 19.10.2016, 17:24; spremenjen: 17:39

Brdo pri Kranju - Biti v koraku s časom bo za trgovino v prihodnje še pomembneje, kot je bilo v preteklosti. Okolje, v katerem trgovci delujejo,se hitro spreminja, pri tem pa ima digitalizacija pomembno vlogo, je na Brdu pri Kranju ugotavljalo več kot 400 udeležencev 10. strateške konference o trgovini.

Rast spletne prodaje je v zadnjih letih opazen tudi v Sloveniji, kjer se je odstotek podjetij z vsaj desetimi zaposlenimi, ki so imeli tudi spletni način prodaje, v zadnjih petih letih povečal na 17 odstotkov, v dejavnosti trgovine pa kar na 30 odstotkov. Na ravni EU prek spleta nakupuje že več kot polovica potrošnikov, v Sloveniji pa je teh potrošnikov 39 odstotkov.

Vpliv digitalizacije na poslovne modele prihodnosti

»Zadnja leta je trgovino, tako kot mnoge druge dejavnosti, doletela spletna revolucija. Koncept interneta stvari se čedalje bolj uveljavlja tudi v trgovinski dejavnosti. V prihodnje pričakujemo nadaljevanje krepitve spletne prodaje in še posebej prodaje prek mobilnih naprav, obenem pa ugotavljamo, da bo bolj kot spletna prisotnost za uspeh ključna strategija tako imenovanega vseprisotnega nakupovanja (omni-channel shopping), ki omogoča tesno integracijo vseh prodajno-nakupovalnih kanalov,« je na otvoritvi poudarila predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah.

Mariča Lah Foto: Mavric Pivk/Delo

»Želimo pripomoči k temu, da bi tudi v Sloveniji v največji meri uspeli izkoristiti digitalno prihodnost in da bi tako trgovci kot potrošniki v celoti izkoristili ta obsežen potencial novih storitev in izdelkov,« je še izpostavila Mariča Lah in dodala, da se ob tem zastavlja vprašanje, kakšni bodo poslovni modeli prihodnosti z vidika digitalne preobrazbe.

Trgovina je v koraku s sodobnim  časom

Konference se je v otvoritvenem delu s pozdravnim nagovorom udeležil tudi predsednik vlade Miro Cerar. Poudaril je, da ima trgovinska dejavnost v slovenskem gospodarstvu ključno vlogo, saj v njenem okviru deluje petina slovenskih podjetij, ustvarja skoraj petino dodane vrednosti in je drugi največji zaposlovalec, in da je zelo pomembno, da je v koraku s časom z novimi poslovnimi modeli.

Pozdravil je, da je namen konference razprava o novostih in izzivih digitalne transformacije, ki pomembno narekuje tudi delovanje vlade na drugih področjih. Pohvalil je strateški razmislek in glavno temo letošnje konference, ki se loteva predvsem novih poslovnih modelov z vidika novih informacijskih tehnologij, kar pomeni, da je panoga v koraku s časom.

Miro Cerar Foto: Uroš Hočevar/Delo

Predsednik vlade je dejal, da je vlada vesela vseh predlogov, njena vloga pa je, da ukrepe sprejema s ciljem zagotavljanja čim višje kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev. To pomeni tudi ustvarjanje primernega in inovativnega okolja, tudi v smeri digitalne transformacije.

Pomembno vlogo pri tem ima konkurenčno gospodarstvo, zato vlada nadaljuje z ukrepi na področjih odprave administrativnih ovir, deregulacije poklicev, davčnega prestrukturiranja, razvoja in modernizacije infrastrukture ter iskanja rešitev v okviru razvoja tako imenovane delitvene ekonomije.

Po besedah slovenskega premierja ima vlada vizijo zelene in moderne Slovenije, ki bo v največji meri uspela izkoristiti digitalno prihodnost, pri čemer je ključno sodelovanje vseh deležnikov.

Tehnološke spremembe vplivajo na vedenje vseh na trgu

O vzvodih ustvarjanja konkurenčne prednosti v času transformacije poslovnega in nakupovalnega okolja sta spregovorila nekdanji visoki uslužbenec pri britanski družbi Tesco Martin Dlouhy in vodja za malo- in veleprodajno področje pri nemški družbi SAP Simon Dechent.

Martin Dlouhy Foto: Uroš Hočevar/Delo

Oba sta poudarila, da tehnološke spremembe bistveno spreminjajo vedenje vseh deležnikov na trgu in da se vsa podjetja, majhna in velika, soočajo z izzivom, kako tem spremembam slediti, da ohranijo tržni položaj, da pa bodo konkurenčne prednosti dosegli tisti, ki bodo na podlagi podatkov o vedenju posameznega kupca uspeli z njim vzpostaviti odnos.

Simon Dechent Foto: Uroš Hočevar/Delo

V pogovoru, ki ga je vodil Darko Dujič iz podjetja Ceneje.si, so sogovorniki posebej izpostavili ključne vzvode za razvoj konkurenčnih prednosti v novem trgovinskem okolju, kjer je posebej potrebno poudariti po eno strani tehnologije, ki omogočajo nove uporabniške interakcije, po drugi strani pa v dejavnost vstopajo tehnološka podjetja, ki obvladujejo klasične trgovinske procese, hkrati pa obvladujejo nakupno vedenje porabnikov na spletu.

Posebej so izpostavili, da uvedba sodobne tehnologije v procese, ne more in ne sme biti cilj, temveč samo omogoča učinkovitejše izvajanje trgovinske dejavnosti in nagovor kupcev.

Z analizo podatkov do optimalnih poslovnih procesov

V okviru druge sekcije konference so govorniki razpravljali, kako z analizo podatkov do optimalnih poslovnih procesov. Po besedah Zenela Batagelja iz podjetja Valicon je treba razviti celovito strategijo k obvladovanju on-line in off-line kanalov. Kot kažejo izkušnje, je nadzor nad on-line lahko celo boljši kot nadzor nad tradicionalnimi off-line aktivnostmi. Uspešna bodo podjetja, ki bodo hkrati uspela integrirati in obvladovati oba tipa kanalov do porabnika.

Miha Lavrič iz podjetja Salus je izpostavil, da je učinkovita integracija partnerjev - dobaviteljev v oskrbni verigi - ključ do uspeha v ponudbi celovitejše storitve. Anže Mis, Adacta, je poudaril, da so orodja poslovne analitike že na voljo, ključno pa je, da izobrazimo poslovnega uporabnika do te mere, da si je sposoben podatkovno analitiko sam prilagoditi svojim specifičnim potrebam.

Med podatkovno analitiko in osebnim odnosom

V sklepnem delu konference so ugledni gospodarstveniki na okrogli mizi govorili o spreminjanju poslovnih modelov v trgovini iz vidika vrhunske uporabe podatkovne analitike in pomena osebnega odnosa. Izpostavili so, da je podatkovna analitika sicer pomembna, je pa samo potrebni in ne zadostni pogoj za uspeh na trgu. Preteklost ni nujno dober napovedovalec prihodnosti, še posebej v času, ko se dogajajo spremembe na vseh področjih.

Pomembno je vzpostaviti in ohranjati osebni odnos, ki pa ga je koristno podpreti s tehnologijo in podatkovno analitiko. Osebni odnos je pravi deferenciator, ki podjetju omogoča, da izstopi iz množice, da se uči hitreje in se hitreje odziva na zahteve vsakega posameznega kupca. V dobi tehnologije se vse bolj kaže potreba po zaupanja vrednem osebnem odnosu.

Prijavi sovražni govor