Začasno ustavljeno trgovanje z delnicami Save

Borza je tako presodila zaradi pomanjkanja informacij o finančnem prestrukturiranju Save in njegovih učinkih za vlagatelje.

Ba. Pa.
sre, 17.02.2016, 13:04

Ljubljana - Ljubljanska borza je zaradi zaščite varstva vlagateljev danes začasno ustavila trgovanje z delnicami Save.

Kot so sporočili preko borznih spletnih strani, je borza pri presoji okoliščin primera ugotovila, da javno niso znani pogoji, pod katerimi bo potekalo finančno prestrukturiranje Save. Prav tako niso znani dejanski učinki prestrukturiranja za obstoječe in potencialne bodoče vlagatelje in nove delničarje Save, ki bi skozi organizirani trg vstopili v lastništvo delnic.

»Pri tem je Ljubljanska borza presodila, da niso zagotovljene ključne informacije, ki bi povprečnemu vlagatelju omogočile sprejemanje informiranih naložbenih odločitev v zvezi z omenjenimi vrednostnimi papirji, s čimer so podane utemeljene okoliščine za zaščito interesov vlagateljev,« menijo na borzi.

Začasna ustavitev trgovanja bo trajala do zagotovitve ustrezne javne objave izdajatelja oziroma do odločitve borze o sprostitvi trgovanja zaradi utemeljene zahteve izdajatelja za sprostitev trgovanja.

Prijavi sovražni govor