V Triglavov Slovenijales prihajata EK in Hofer

Zavarovalnica Triglav obnavlja veliko nekdanjo Slovenijalesovo trgovino, vanjo prihajajo evropski najemojemalci.

tor, 01.03.2016, 08:00

Prihranki

100 tisoč evrov

letnih prihrankov lahko dosežejo zaradi energetskih obnov letno, pravijo v Zavarovalnici Triglav.

Ljubljana - Ena vidnejših energetskih in sicerjšnjih prenov stavb se odvija sredi Ljubljane, saj Zavarovalnica Triglav obnavlja nekdanjo veliko trgovino pohištva Slovenijales v neposredni bližini Gospodarskega razstavišča. V Slovenijales se bo po prenovi vselila tudi Evropska komisija; slovenska seveda.

Tudi zavarovalnica Triglav, ki ima obsežen nepremičninski portfelj, ta presega sto milijonov evrov, sledi smernicam evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb. Iz Zavarovalnice Triglav za Delo odgovarjajo: »Vzdrževanje in obnova objektov Zavarovalnice Triglav poteka že od konca leta 2014 v sklopu tekočih aktivnosti, pri vseh obnovah pa upoštevamo tudi energetski vidik. Stalno se izvajajo razna vzdrževalna dela na številnih objektih zavarovalnice, v teku in pripravi pa je nekaj večjih investicij v smislu celovitejše energetske prenove posameznih pomembnejših poslovnih stavb Zavarovalnice Triglav.« V naši največji zavarovalnici vsako leto že v sklopu investicijsko vzdrževalnih del z delnimi energetskimi sanacijami izboljšajo od tri do pet objektov. Njihove energetske sanacije zdaj na letni ravni dosegajo nekaj sto tisoč evrov, pri večjih objektih pa so seveda nekoliko višji. Po njihovi oceni so že dosedanje manjše investicije znašale okrog milijon evrov. Kakor pravijo, pa tako za zdaj obnavljajo samo svoje nepremičnine v Sloveniji, ne pa tudi po svojih podružnicah zunaj države.

Energetski prihranki

Predvsem pa na Triglavu na vprašanje - ali se obnov lotevajo zato, ker to zahtevajo predpisi, domači in evropski, ali ker želijo biti racionalni in energetsko uspešni, odgovarjajo: »Izvajamo energetske preglede stavb in odpravljamo energetske neracionalnosti. Vsekakor imamo cilj, da poslujemo v naslednjih desetih letih zgolj v stavbah A ali B razreda energetske učinkovitosti. Ocenjujemo, da z vsako investicijo delne obnove privarčujemo od 5 do 10 odstotkov porabe energije, pri celovitejših prenovah pomembnih objektov pa je prihranek višji.« Prihranki zaradi energetskih obnov lahko skupaj dosegajo tudi višino 100 tisoč evrov letno. Triglav: »Ocenjujemo, da bomo večje prihranke dosegli, ko bo energetsko sanirana večina objektov oziroma najpomembnejši objekti, ki pa so še v fazi sanacije. Ker gre za precej visoke investicije, je povračilna doba teh z vidika prihrankov nekoliko daljša - pri manjših lahko že v treh letih, pri večjih pa v 8 do 12 letih, precej odvisno od cene energentov. Le-te so trenutno ugodne in s tem so ekonomski pogoji za investiranje v energetske prihranke manj ugodni. Ne glede na to pa v Zavarovalnici Triglav učinke ocenjujemo in presojamo na dolgi rok.«

V Slovenijales prihaja Evropska komisija

Ena najbolj vidnih obnov v zadnjem času se odvija takorekoč v centru Ljubljane, v in okrog nekdanje pohištvene trgovine Slovenijales. Kakor je znano, je Slovenijales v 100-odstotni lasti Triglava in Triglav se je odločil za energetsko prenovo te, v zadnjih letih precej osamljene, sicer izjemne in velike, bolj ali manj steklene trgovinske stavbe, ki stoji ob Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Iz Triglava so nam odgovorili: »V letu 2015 smo začeli s temeljito obnovo poslovnega kompleksa bivšega Slovenijalesa na Dunajski 22, ki bo pomenila energetsko obnovo in celovito preureditev kompleksa v moderen poslovno – upravni trgovsko - storitveni center, pri čemer bomo izkoristili tako prednosti odlične lokacije, kot izvirnih arhitekturnih kvalitet objektov, ki pa bodo hkrati prilagojeni sodobnim funkcionalnim, ekonomskim in estetskim standardom. Podrobnejših podatkov o vrednostih investicije ne moremo razkrivati.«

Seveda smo tudi preverili, ali držijo informacije, da naj bi se v prenovljeni Slovenijales naselili tako slovenska pisarna Evropske komisije, kakor tudi trgovina Hofer? Zavarovalnica Triglav: »Po zaključeni obnovi bo objekt s svojimi najemniki še dodatno popestril poslovno, trgovsko, gostinsko in športno ponudbo na lokaciji v Bežigradu, kar s svojim prihodom na lokacijo posebej potrjujeta najemnika mednarodna živilska trgovska veriga in Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji ter Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.«

Lahko bi bilo več energetskih spodbud

Že v prvem valu energetskih obnov je bilo jasno, da bodo morali svoje stavbe energetsko obnoviti tudi »veliki« oddajalci poslovnih prostorov, tudi tistih, ki jih za svoje potrebe najema država, razna ministrstva in druge podobne državne službe. Ali se torej tudi v naši veliki zavarovalnici lotevajo obnov deloma tudi zaradi pomembnih najemnikov, ki po novem ne bodo smeli več delovati v energetsko neobnovljenih stavbah? Iz Triglava so odgovorili: »Zagotovo na investicijske odločitve pomembno vplivajo zakoni, predpisi in pričakovani trendi, ki vsi govorijo močno v prid investicijam v energetsko učinkovitost. Prav tako je to skladno z družbeno odgovornostjo, ki smo ji zavezani. Pomembne dodatne spodbude bi lahko bile v obliki različnih oblik subvencij, davčnih olajšav in podobno. Nekatere tovrstne spodbude sicer obstajajo, a so namenjene oziroma zanimive bolj za male investitorje.«

Prijavi sovražni govor