Vsako leto se izobražuje več zaposlenih

Večino izobraževanj organizirajo interno, čedalje večji poudarek je namenjen tudi usposabljanju vodij na vseh ravneh.
Objavljeno
29. januar 2016 15.28
Sejem Informativa, Ljubljana, 22.Januar2015 [sejmi, Informativa, Gospodarsko razstavišče, izobraževanje]
Vanja Tekavec
Vanja Tekavec
Vlaganje v izobraževanje zaposlenih se obrestuje, opazno pa je tudi večje zadovoljstvo zaposlenih, bi lahko strnili odgovore podjetij na vprašanja, koliko sredstev namenjajo za izobraževanje, katerim vsebinskim področjem dajejo prednost ter kako izobraževanja organizirajo.

Novomeška Krka je že vrsto let med dobitnicami številnih nagrad, med katerimi je tudi priznanje za izobraževalni menedžment. Pravijo, da kakovostno izobraževanje spodbuja posameznikov osebni in karierni razvoj, prinese nove ideje, poveča delovno učinkovitost, izraža pa se tudi v večjem zadovoljstvu posameznika z delom. »Leta 2015 je ob delu študiralo 371 zaposlenih, od tega 48 na podiplomskem študiju za pridobitev specializacije, magisterija ali doktorata. Krka jih podpira s sofinanciranjem šolnin in študijskim dopustom.«

Krka svojim zaposlenim omogoča tudi številne načine izpopolnjevanja z različnih strokovnih področij in tudi učenje tujih jezikov, pridobivanje znanj in veščin iz vodenja, komunikacije, osebnega razvoja, kakovosti, računalništva in informatike. Večino izobraževanj organizirajo interno, po meri podjetja, za kader, ki prihaja z univerz in visokih šol, pa imajo razvite in organizirane tudi posebne programe. Statistika skupine kaže, da se vsak sodelavec Krke povprečno izpopolnjuje 54 ur na leto, vložek za izobraževanje na ravni skupine pa je lani dosegel 0,6 odstotka celotne prodaje.

V Krki poudarjajo, da stroškov za izobraževanje ne nameravajo zmanjševati, saj je vlaganje v znanje ključno za razvoj podjetja, med prvimi v državi so razvili tudi programe za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije. Vanje se vključujejo tudi ljudje, ki so zaposleni v lekarnah in drugih farmacevtskih podjetjih, od leta 2004 je bilo podeljenih 1305 certifikatov, od tega 1163 krkašem.

Vsako leto se izobražuje več zaposlenih

V Gorenju se vsako leto izobražuje od 65 do 93 odstotkov vseh zaposlenih, lani se jih je 76 odstotkov, kaže statistika največjega slovenskega proizvajalca bele tehnike. Povprečno so se zaposleni lani izobraževali 56 ur, za kar skupina na leto nameni povprečno milijon evrov.

Tudi v Gorenju večino izobraževanj, seminarjev in tečajev organizirajo znotraj podjetja, z gostujočimi predavatelji, veliko je tudi internega prenosa znanj. Vsebine in način izvedbe usposabljanj sicer prilagajajo glede na poslovne potrebe in ključne razvojne novosti svojih podjetij. V zadnjih letih tako veliko novih projektov poteka na področju razvoja, kakovosti in ravnanja z okoljem, pa v tehnologiji in delovnih postopkih. »Posebno pozornost namenjamo strokovnemu usposabljanju sodelavcev, v okviru katerega izvedemo največ, kar okoli 85 odstotkov vseh ur usposabljanja. V strategiji razvoja podjetja je še vedno temelj konkurenčnosti tudi prilagajanje obsega in fleksibilnosti proizvodnje, zato intenzivno izvajamo programe izobraževanj za uvajanje vitke proizvodnje in druge programe za izboljšanje kakovosti in optimizacijo procesov, izdelkov in storitev,« poudarjajo v skupini. Vsako leto pa je tudi več zaposlenih, ki so vključeni v izobraževanja s poudarkom na vodenju oziroma razvoju voditeljskih veščin. Pri tem se še posebej osredotočajo na razvoj perspektivnih mlajših kadrov, ki se pripravljajo za prevzem zahtevnejših delovnih mest.

Glavni izziv je mehatronika

V podjetju Iskra Mehanizmi za usposabljanje zaposlenih na leto namenijo okoli 200.000 evrov, kar znese 400 evrov na posameznika. Glavni direktor Marjan Pogačnik pravi, da se zaposleni povprečno izobražujejo okoli 35 ur na leto, pri čemer je največji del (66 odstotkov) usposabljanja namenjenega strokovnim temam, petino znanjem iz sistematike in procesov, vključno s tujimi jeziki, 14 odstotkov pa znanjem s področja dela z ljudmi. Sami izvedejo okoli 40 odstotkov usposabljanj, 60 odstotkov pa zunanji izvajalci.

Tudi v Iskra Mehanizmih poskušajo sodelavce motivirati za večja usposabljanja, še posebno s področij, ki so zanimiva za delo v podjetju. Za ta namen financirajo šolanja na fakultetah in strokovnih šolah, osrednje področje pa je mehatronika, kjer iščejo različne možnosti dopolnjevanja znanja.