Za Radeče Papir priznanih polovica terjatev

Upniki družbe so prijavili za 91,3 milijona evrov terjatev, stečajni upravitelj jih je priznal za 42,5 milijona evrov.

pet, 03.08.2012, 19:06

Celje - Upniki družbe Radeče Papir, ki je od začetka aprila v stečaju, so prijavili za 91,3 milijona evrov terjatev. Stečajni upravitelj Borut Soklič jih je priznal za 42,5 milijona evrov, pogojno jih je priznal za 14,3 milijona evrov, ostale pa prereka.

Večji del ali 31,723 milijona evrov prerekanih terjatev se nanaša na prerekanje zaradi njihove večkratne prijave. Nekateri upniki so namreč terjatve prijavili tako v postopku prisilne poravnave kot v stečajnem postopku. Zato je upravitelj podvojene terjatve prerekal, pri tem pa je upošteval prijavo z višjim zahtevkom, poroča STA.

Največ terjatev je stečajni upravitelj priznal bankam. NKBM je priznal za 9,2 milijona evrov terjatev, avstrijski Raiffeisenlandesbank za 8,6 milijona evrov, NLB za 6,4 milijona evrov, Abanki Vipa za 4,5 milijona evrov.

Od skupne višine priznanih terjatev je 2,7 milijona evrov priznanih kot prednostne terjatve, 20,2 milijona evrov kot zavarovane terjatve in 19,5 milijona evrov kot navadne terjatve.

V roku je na sodišče prispelo 628 prijav. Ena prijava izločitvene pravice je prispela po izteku roka, a še pred oddajo osnovnega seznama in je bila zaradi preglednosti vključena v predmetni osnovni seznam preizkušenih terjatev.

Do priprave osnovnega seznama preizkušenih terjatev je upravitelj prejel obvestilo Javnega jamstvenega in preživninskega sklada o poplačilu v višini 715.221 evrov, s čimer so terjatve delavcev zaradi subrogacije prešle na sklad.

Povezane novice

Radeče papir: Turki ponujajo 15,4 milijona evro
6. julij ob 12:16
Družba Saray iz Ankare bi predhodno želela pregledati poslovanje papirnice.
Prijavi sovražni govor