Za promocijo internacionalizacije bo na voljo 5,6 milijona evrov

Podpora izvozu in vlaganjem: vsak dolar, vložen v promocijo, lahko ustvari 87 dolarjev dodatnega izvoza in ima skupaj 384 dolarjev učinkov, pravi raziskava.
Objavljeno
01. marec 2016 18.26
Damjan Viršek
Damjan Viršek
Ljubljana – Slovenija namerava letos za promocijo internacionalizacije gospodarstva namenti 5,6 miljona evrov, v letu 2017 pa bi se ta znesek povečal na 8 milijonov evrov. Cilja sta dva: okrepiti izvoz, predvsem pa spodbuditi pritok tujih neposrednih investicij v Slovenijo.

»Pomen izvoza v Sloveniji je velik, saj obsega 70 odstotkov BDP, k lanski 2,9-odstotni gospodarski rasti pa so izvozna podjetja prispevala kar tri četrtine,« je včeraj povedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. »Rast in razvoj podjetij sta v veliki meri možna le s tekomovanjem na tujih trgih,« je dodal.

Večina aktivnosti na področju promocije internacionalizacije bo tekla preko agencije Spirit. Ta bo imela leto na voljo prilbižno 2,5 milijona evrov iz državnega proračuna, nekaj več kot tri milijone pa pričakujejo, da bodo pridobili iz evropskih kohezijskih sredstev. Prednost pri podpori nameravajo dati predvsem malim in srednjim podjetjem, predvsem tistim, ki so na izvoz že pripravljena, sama pa imajo omejene možnosti, da bi se predstavila na tujih trgih. »Največje zanimanje pri podjetijih, tudi večjih, je udeležbo pri vhodnih in izhodnih gospodarskih delegacijah s spremljajočimi poslovnim konferencami. Pomembni so tudi dnevi dobaviteljev, ko za velika tuja podjetja organiziramo srečanja z njihovimi potencialnimi dobivitelji - izvozniki,« je povedal Matej Skočir iz Spirita.

Ena od prednostnih nalog ministrstva za gospodarstvo, ki želi Slovenijo do leta 2020 pripeljati do točke, ko bo njeno gospodarstvo visoko internacionalizirano, je tudi spodbujanje privatizacije in tujih neposrednih vlaganj. »Slovenijo vidim kot center za raziskave in razvoj, center za zeleno gospodarstvo in logistični center. Na treh ključnih področjih pa moramo izvesti strukturne reforme, da bodo naša podjetja bolj uspešna v tujini in da bomo kot država bolj zanimivi za tuje neposredne naložbe,« je povedal Počivalšek. Gre za področje davkov, področje delovnopravne zakonodaje in odpravljanje administrativih ovire.

Za privabaljanje tujih neposrednih naložb naj bi letos namenili milijon evrov, v prihodnjem letu pa 6,5 milijona evrov. Skočir je glede tega pojasnil, da je stanje vhodnih tujih investicij v Sloveniji okoli 10 milijard evrov, zastavljeni cilj pa, da država na letni ravni privabi okoli štiri odstotke tujih neposrednih investicij glede na stanje, se pravi okoli 400 milijonov evrov na leto.

»Mislim, da so podatki za predlansko leto pokazali, da je bilo v Sloveniji priliva za okoli 1,5 milijarde evrov. Čakamo še podatke za lansko leto, ki naj bi se gibali med 700 milijoni in milijardo evrov. To pomeni, da trenutno po prilivu tujih investicij presegamo zastavljene cilje,« je poudaril.

In zakaj so vlaganja v promocijo izvoza in investicij pomembna? Nedavna raziskava za 14 držav, ki jo je opravil Mednarodni trgovinski ceneter (ITC) v Ženevi, je pokazala, da vsak dolar, ki ga država nameni za spodbujanje internacionalizacije (prek agencij, kot je v Sloveniji Spirit), ustvari 87 dolarjev dodatnega izvoza, vpliv preko multiplikatornih učinkov na BDP pa je 384 dolarjev.

»Programi promocije izvoza imajo poleg neposrednega vpliva na povečanje izvoza države tudi posredne vplive, ne samo na izvozna podjetja, ampak tudi na podjetja, ki še ne izvažajo. Študija dodatno ugotavlja, da je vpliv na povečanje BDP celo večji kot vpliv na povečanje izvoza. Država ima možnost, da glede na postavljen osnovni cilj, ki je ali povečanje izvozne usmerjenosti ali dvig BDP, oblikuje programe internacionalizacije in da prednostno sledi enemu od obeh ciljev. Tako denimo z osredotočanjem na storitve za velika podjetja bolj povečuje izvoz, z osredotočanjem na storitve za MSP pa imajo programi večji vpliv na povečanje BDP,« je povedal Jose Prunello, vodja sektorja za poslovno in institucionalno podporo pri ITC.